Lajme të tjera

Trajnim për trajnerë për Mbështetje psikike-sociale në situata të krizës

Kryqi i kuq i R. së Maqedonisë në bashkëpunim me Federatën ndërkombëtare të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës...>>


Trajnim për shpëtim dhe shpërndarje të ndihmave humanitare në kushte dimërore

Në periudhën 31.03 -02.04.2017, në Hotelin “Arena” në Kodrën e Diellit, u mbajt trajnimi për shpëtim dhe shpërndarje...>>


Në vijim e sipër është përgatitja e projekteve të vogla PVH për të mirën e komunitetit

Pas përfundimit të trajnimeve PVH dhe e motivimit të të rinjve të moshës 13 deri më 17 vjeç...>>


Vizitë studimore në Beograd dhe Novi Sad

Nga 24 deri më 25 mars të vitit 2017 një delegacion i Kryqit të kuq të Maqedonisë i...>>


Thirrje për paraqitjen e pjesëmarrëseve për të marrë pjesë në trajnimin të kujdestareve për ofrimin e kujdesit për personat e moshuar

Në kuadër të Projektit “Krijimi i mundësive të reja për punësimin e grave”, implementimi i të cilit është...>>


See all