Lajme të tjera

Pjesëmarrja në seminarin mbi Të Drejtën Humanitare Ndërkombëtare

Në Qendrën e trajnimit *Dr. Xhozef Kruzel*, kazerma Goce Dellçev, Shkup, më 13 qershor është mbajtur seminari mbi...>>


U mbajtën zgjedhjet e Rinisë së Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë

Më 05.06.2017 është mbajtur Mbledhja zgjedhore – konstitutive e Këshillit Rinor të Kryqit të kuq të Republikës së...>>


LOJËRAT SPORTIVE – REKREATIVE TË DHURUESVE TË GJAKUT

Organizuar nga Klubi i dhuruesve të gjakut të Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit në periudhën 09-11...>>


“Përmirësimi i socializimit të fëmijëve dhe të rinjve me nevoja të veçanta”

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në kuadër të Projektit: “Përmirësimi i socializimit të fëmijëve dhe të...>>


40 vjet nga miratimi i Protokolleve Shtesë

PROTOKOLLET SHTESË TË 8 QERSHORIT 1977 TË KONVENTAVE TË GJENEVËS TË 12 GUSHTIT 1949  E Drejta Humanitare Ndërkombëtare...>>


See all