Lajme të tjera

Prezantimi i rezultateve të hulumtimit në temën: “Nevoja për shërbime sociale dhe shëndetësore për të moshuarit”

Në kuadër të shënimit të “Javës së kujdesit për të moshuarit”, më 21 nëntor në Kryqin e kuq...>>


Informimi dhe komunikimi, segment i rëndësishëm i promovimit të aktiviteteve për rivendosjen e lidhjeve familjare

Me qëllim të përmirësimit të përgjigjes ndaj sfidave të rrjetit për Rivendosjen e lidhjeve familjare dhe integrimit efikas...>>


“Java e kujdesit për të moshuarit”

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë nga 20 deri 26 nëntor të vitit 2017 shënon “Javën e...>>


Një delegacion i Kryqit të kuq të RM-së merr pjesë në takimin më të lartë statutor të FNKK/GJK

Një delegacion i Kryqit të kuq të Maqedonisë i përbërë nga kryetari i Kryqit të kuq të RM-së...>>


Vizita e një delegacioni të Ambasadës së Republikës Popullore të Kinës në RM në Kryqin e kuq të Republikës së Maqedonisë

Sot, më 31 tetor të vitit 2017, në vizitë të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë ishte...>>


See all