Lajme të tjera

Ushtrime të simulimit për evakuimin e çerdheve në Shkup dhe Gjevgjeli

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë, në kuadër të Programit për gatishmëri dhe veprim në katastrofa, mbështetur...>>


Ushtrime të simulimit për evakuimin e shkollave fillore në Gjevgjeli

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë, në kuadër të Programit për gatishmëri dhe veprim në katastrofa, mbështetur...>>


Takim pune i Këshillit udhëheqës të Kryqit të kuq të RM-së dhe Këshillit nacional të Kryqit të kuq të Bullgarisë

Në periudhën 22-24 nëntor të vitit 2018 në vizitë të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë ishte...>>


Vizitë e delegacionet të Kryqit të kuq të Bullgarisë në Kryqin e kuq të Republikës së Maqedonisë

Më 22 nëntor të vitit 2018, Kryqin e kuq të Republikës së Maqedonisë e vizitoi një delegacion i...>>


Punëtoria me përfaqësuesit e mediave

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë dhe “Humanost” më 19 nëntor të vitit 2018 në lokalet e...>>


See all