Lajme të tjera

U mbajt Gara e 28-të shtetërore e ekipeve të ndihmës së parë

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut më 21 dhe 22 shtator të vitit 2019 në...>>


Vizitë e delegacionit të Byrosë së Sigurisë Publike

Më 20.09.2019 një delegacion i Byrosë së Sigurisë Publike vizitoi Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së...>>


Përgjigjja Nacionale 2019

Si pjesë e sistemit nacional për përballimin e krizave dhe katastrofave, Kryqi i Kuq në periudhën nga 16...>>


28 GARA REPUBLIKANE PËR NDIHMËN E PARË

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, më 21 dhe 22 shtator të vitit 2019 në...>>


Punëtoria e motivimit dhe përparimit të dhurimit vullnetar të gjakut

Organizuar nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në periudhën 13-15.09.2019, në Strugë u mbajt...>>


See all