Lajme të tjera

Dhënia e falënderimeve

Më 18.12.2019, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut dha falënderime për studentët që morën pjesën...>>


Takimi i 10-të i Partneritetit të Kryqit të Kuq

Më 16.12.2019 Kryqi i Kuq i Republikë së Maqedonisë së Veriut, në Hotelin “Meriot”, Shkup, organizoi Takimin e...>>


SHËNDETI ORAL

Sëmundjet orale janë një nga sëmundjet më të shpeshta jo infektuese, dhe kanë ndikim në cilësinë e jetës...>>


Pjesëmarrja në Trajnimin Ndërkombëtar të Ekipit Rajonal të Reagimit në Katastrofa (RDRT)

Në periudhën 02. – 10.12.2019, përfaqësues të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Stamboll,...>>


9.301,612 denarë për viktimat e tërmetit në Shqipëri

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut falënderon të gjithë qytetarët, kompanitë dhe institucionet e vendit...>>


See all