Lajme të tjera

Kryqi i kuq i Maqedonisë dërgon urime për suksesin e madhë të ekipit të hendbollit Vardar

Kryqi i kuq i Maqedonisë me 5 ekipet e vullnetarëve, mjekë dhe paramedike dhe me 3 automjete nga...>>


Bashkëpunimi i partneriteti ndërmjet Kryqit të kuq të RM-së dhe MAKPROGRES-it

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me Entin për Veprimtari Sociale shumë vjet në vazhdimësi...>>


Bashkëpunimi i partneriteti ndërmjet Kryqit të kuq të RM-së dhe MAKPROGRES-it, Vinicë

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me Entin për Veprimtari Sociale shumë vjet në vazhdimësi...>>


Punëtoria e parë finale PVH – viti 2017

Fundjavën e kaluar, nga 12 deri më 14 maj, në Strugë në Qendrën Solferino u mbajt Punëtoria e...>>


See all