Lajme të tjera

Donacion nga kompania NOVARTIS

Më 14 tetor të vitit 2016 në hapësirat e Kryqit të kuq të RM-së u organizua manifestim për donacion zyrtar nga kompania NOVARTIS me vlerë prej 82.000 euro në kundërvlerë...>>


Java për kujdesin e personave të moshuar

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë këtë vit “Java e kujdesit për personat e moshuar” shënohet prej 21 deri më 28 nëntor nën moton: “Të gjithë jemi fëmijët e...>>


5 dhjetor, DITA BOTËRORE E VUËLLNETARIZIMIT

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë edhe si çdo vit, ashtu edhe sot shënoi 5 dhjetorin, Dita botërore e vullnetarizimit të cilën e festojnë mbi 17 miljon vullnetarë nga...>>


5 dhjetor, DITA BOTËRORE E VULLNETARIZIMIT

Vullnetarët dhe vullnetarizimi në çdo shtet paraqesin potencial të madh njerëzor i cili vazhdimisht mobilizohet në pajtueshmëri me nevojat e bashkësisë. Vlera të cilën vullnetarët e krijojnë dhe ndrëtojnë në...>>


JAVA E LUFTËS KUNDËR TREGTISË ME NJERËZ

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë si anëtar i Sekretariatit të Komisionit nacional për luftë kundër tregtisë me njerëz  dhe emigrim ilegal, jep kontribut aktiv në luftën kundër tregtisë...>>


See all