Lajme të tjera

Trajnimi për Ndihmën e parë psikologjike në situata të krizës për vullnetarë

Në periudhën 03-05.03.2017 në Qendrën e trajnimit Solferino në Strugë, në kuadër të projektit për Ndihmën e parë...>>


Mbledhja e Kuvendit të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë

Më 01.03.2017, në Shtëpinë e organizatave humanitare “Dare Xhambaz” në Shkup, Kuvendi i Kryqit të kuq të Republikës...>>


TRAJNIMET E ZANATEVE MUNDËSOJNË HISTORI TË SUKSESSHME

Në kuadër të projektit “Ndërmerr aksion për aftësi konkurruese më të mirë në tregun e punës” gjatë muajit...>>


Dhënia e mirënjohjeve me rastin e bashkëpunimit të ngushtë në fushën e humanizmit

Më 23.02.2017, Sekretari i përgjithshëm i Kryqit të kuq të Maqedonisë, z. Sait Saiti vizitoi garnizonin e Shtipit,...>>


Projekti “Krijimi i mundësive të reja të punësimit për gratë”, financuar nga Bashkimi Evropian

Të nderuar, Më lejoni të përshëndes praninë Tuaj në mbledhjen e sotme, e cila është organizuar në kuadër...>>


See all