Lajme të tjera

Pika për të pastrehët

Pika për të pastrehët edhe sivjet hapi dyert për personat që kishin dhe që akoma kanë më së...>>


Ndihmë humanitare në vlerë prej 85.000 euro

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me Gjysmëhënën e kuqe të Turqisë distribuoi më 03...>>


Punëtoria finale “Marrja e aksionit për përfshirjen sociale të personave të moshuar”

Në kuadër të Projektit Rajonal “Marrja e aksionit për përfshirjen sociale të personave të moshuar”, nga 25 deri...>>


15 aksione të dhurimit të gjakut dhe 4.434 njësi të gjakut në kujtim të Toshes

Më 25.01.2019, në Shtëpinë e ARM-së, për herë të pesëmbëdhjetë u realizua një aksion i madh i dhurimit...>>


Punëtori përgatitore për instruktorët e Programit KKA-PVH

Më 27 janar, në Kryqin e kuq të qytetit të Shkupit u mbajt një punëtori përgatitore për instruktorë...>>


See all