Lajme të tjera

“Përgatitjet gjeo-hapësinore për reagim në katastrofa”

Në periudhën 26-29 mars të vitit 2018, organizuar nga Ministria e Mbrojtjes/ bashkëpunimi civil ushtarak dhe Korpusi i...>>


Trajnim për gatishmëri dhe veprim në katastrofa

Nga 22 deri 24.03.2018 në Qendrën e trajnimit “Solferino”, Strugë, u mbajt trajnimi për gatishmëri dhe veprim në...>>


Trajnim për vullnetarë dhe bashkëpunëtorë profesional

Në qendrën e trajnimit Solferino në Strugë, prej 22-24 mars 2018 do mbahet një trajnim për gatishmërinë dhe...>>


Përfaqësues të 46 shoqatave nacionale në konferencë në Zagreb

Nga 13 deri 16 mars, në Zagreb u mbajt Konferenca Vjetore kushtuar rivendosjes së lidhjeve familjare dhe një...>>


17-marsi

Në vigjilje të ditës së nesërme, 17-marsi – Ditës së Formimit të Kryqit të kuq  të Republikës së...>>


See all