Thirrje per trajnim dhe trenig

Thirrje për paraqitjen e pjesëmarrëseve për të marrë pjesë në trajnimin të kujdestareve për ofrimin e kujdesit për personat e moshuar

Në kuadër të Projektit “Krijimi i mundësive të reja për punësimin e grave”, implementimi i të cilit është...>>


Paraqitje për trajnim për ndihmën e parë për dado (bebesister)

Te nderuar, Ju informojm se Kryqi i kuq i RM ka filluar te mban trajnime per bebisister/ persona...>>


Fillimi i trajnimeve për zanate

Në kuadër të projektit “Ndërmerr aksion për konkurrencë më të mirë në tregun e punës”, sipas planit të...>>


< kthehu mbrapa