Uncategorized

Fushata për Javën e luftës kundër urisë, 16-22 tetor

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut me rastin e Javës së luftës kundër urisë organizon...>>


FAEEN-– First Aid Education European Network

Në periudhën 03-05.10.2019, në Solentuna/Stokholm – Suedi, u mbajt Takimi i 28-të Evropian i Ndihmës së Parë (FAEEN...>>


Të rinjtë e Kryqit të Kuq

Тë rinjtë e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut janë njerëz të rinj nga territori...>>


Dita Ndërkombëtare e Të Moshuarve

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut edhe këtë vit është përfshirë në shënimin e 1...>>


Punëtoria e komunikimit në kriza

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut (KKRMV) më 24 shtator të vitit 2019, mbështetur nga...>>


Kryqi i Kuq në Aksion – Promovimi i Vlerave Humane Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Çdo vit në kuadër të Programit “Kryqi i Kuq në Aksion – Promovimi i Vlerave Humane” (KKA–PVH), shënohet...>>


U mbajt Gara e 28-të shtetërore e ekipeve të ndihmës së parë

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut më 21 dhe 22 shtator të vitit 2019 në...>>


Vizitë e delegacionit të Byrosë së Sigurisë Publike

Më 20.09.2019 një delegacion i Byrosë së Sigurisë Publike vizitoi Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së...>>


Përgjigjja Nacionale 2019

Si pjesë e sistemit nacional për përballimin e krizave dhe katastrofave, Kryqi i Kuq në periudhën nga 16...>>


28 GARA REPUBLIKANE PËR NDIHMËN E PARË

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, më 21 dhe 22 shtator të vitit 2019 në...>>


Punëtoria e motivimit dhe përparimit të dhurimit vullnetar të gjakut

Organizuar nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në periudhën 13-15.09.2019, në Strugë u mbajt...>>


“Ndërtimi i kapaciteteve të komunikimit dhe koordinimit për gatishmëri dhe reagim efikas në Ballkanin Perëndimor”

Organizuar nga Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, në periudhën nga 10-12.09.2019 në B...>>


< kthehu mbrapa