Uncategorized

MUNDEMI SË BASHKU, MUNDEMI MË SHUMË

Më 14 shtator të vitit 2016, Ambasada e Amerikës në Shkup shënoi Ditën nacionale amerikane në shërbim dhe...>>


Shënimi i Ditës botërore për ndihmë të parë – 10 Shtator 2016

10 Shtator (e shtune) është Dita botërore për Ndihmë të parë, dita për promovimin e diturive dhe aftësive...>>


EDUKIMI I MOTIVUESVE TË RINJ PËR DHURIMIN E GJAKUT ME KLUBET 25

Në hotelin Solferino, Strugë prej 02 – 04 shtator të vitit 2016 u mbajt edukim për motivuesit e...>>


Punëtori për trajnimin e vullnetarëve të rinj të Kryqit të kuq përkrahje për personat e moshuar

Prej 26 deri më 28 gusht të vitit 2016, në qendrën “Solferino” në Strugë, u mbajt Punëtori për...>>


Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 26 gusht

Kryqi i kuq i RM-së vazhdon me përkrahjen e banorëve të goditgur nga katastrofa natyrore. Deri tani janë...>>


Informim për ndihmë dhe përkrahje për popullatën e damtuarë në Italin Qendrore

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë, gjate ditës së sotshme pati kontakt me Kryqin e kuq të...>>


Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 24 gusht

Kryqi i kuq të RM-së vazhdon me përkrahjen e banorëve të goditgur nga katastrofa natyrore. Deri tani janë...>>


Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 22 gusht

Kryqi i kuq të RM-së vazhdon me përkrahjen e banorëve të goditgur nga katastrofa natyrore. Deri tani janë...>>


Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 18 gusht

Kryqi i kuq të RM-së me 7 ekipet mobile, gjegj;sisht 150 persona vullnetarë dhe profesionistë, vazhdon me përkrahjen...>>


ME RASTIN E DITËS SË ARM-së SAIT SAITI MORI SIMBOLIN E ARTË TË ARMATËS

Më 18.08.2016 para Ministrisë për mbrojtje dhe Shtabit të përgjithshëm të ARM-së u realizua solemniteti qendror me rastin...>>


Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 17 gusht

Kryqi i kuq të RM-së vazhdon me përkrahjen e banorëve të goditgur nga katastrofa natyrore. Deri tani janë...>>


< kthehu mbrapa