Uncategorized

Trajnim për rivendosjen e lidhjeve familjare dhe diseminimin

Në periudhën nga 16 deri më 18 qershor të vitit 2019, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të kuq në...>>


Takim koordinues me sekretarët

Më 18 qershor 2019 në ambientet e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë u mbajt një takim...>>


14 Qershori Dita botërore e dhurimit të gjakut

Më 14 qershor, Dita botërore e dhurimit të gjakut tradicionalisht festohet në mbarë botën. Ngjarjet që janë të...>>


Punëtori për mbrojtjen dhe vetëmbrojtjen në rast të katastrofave dedikuar për institucionet arsimore

Programi për përgatitjen dhe veprimin në rast të katastrofave i Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë në...>>


Mirëseardhje për ligjëruesit dhe demonstruesit e rinj të ndihmës së parë

Në periudhën nga 08-09 qershori në hapësirat e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë u mbajt një...>>


U mbajt punëtoria e Klubit të Diseminuesve të Së Drejtës Ndërkombëtare Humanitare (DNH)

Në periudhën nga 7 deri më 9 qershor të vitit 2019, në Strugë u mbajt një takim pune...>>


Punëtoria finale KKA-PVH – viti 2019

Fundjavën e kaluar, nga 31 maji deri më 02 qershor, në Qendrën e Trajnimit “Solferino” në Strugë, u...>>


Takimi i dytë i liderëve të rrjetit “Fqinjët ndihmojnë të parët”

Në periudhën 4-6.06.2019 në Sofje, R. e Bullgarisë, është duke u mbajtur mbledhja e dytë e liderëve të...>>


Punëtori përgatitore KKA-PVH

Në periudhën nga 17 deri 19 maj në Strugë, u mbajt punëtoria përgatitore KKA-PVH, e dyta me radhë...>>


Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë publikon shpallje për rekrutimin e një Praktikanti të marrëdhënieve me publikun:

Të nderuar,   Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë publikon shpallje për rekrutimin e një Praktikanti të...>>


Darkë (Iftar) së bashku me fëmijët pa kujdes prindëror dhe nënat e vetme

Më 20 maj të vitit 2019, përfaqësuesit e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë morën pjesë në...>>


< kthehu mbrapa