Uncategorized

U shënua 8 Maji, Dita Botërore e Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe

Dita Botërore e Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe, 8 Maji, është ditëlindja e themeluesit tonë Anri...>>


Punëtoria për motivimin dhe avancimin e dhurimit vullnetar të gjakut

Organizuar nga Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë dhe Instituti i Mjekësisë së Transfuzionit, në periudhën midis...>>


100 vjet ekzistencë e Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe 1919-2019

Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe është organizata më e madhe humanitare...>>


Takim diseminimi me Shërbimin profesional të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë në kuadër të projektit ERAZMUS+ “Shkolla dhe çerdhe të sigurta”

Brenda projektit “Shkolla dhe çerdhe të sigurta”, mbështetur financiarisht nga ERAZMUS+ u mbajt një takim diseminimi i Shërbimit...>>


KRYQI I KUQ I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË JU URON GJITHË BESIMTARËVE KRISHTER FESTËN E PASHKËVE


Takim i diseminimit për prezantimin e veglave të projektit për ndihmë të parë psikologjike dhe mbështetje psikosociale me faktorët nacionalë

Më 22.04.2019, në ambientet e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë, u mbajt një takim i diseminimit...>>


U mbajt komemoracion për Dr. Millço Trajkov

Më 19 prill të vitit 2019, në ora 11:30 në Komunën e Velesit, u mbajt një komemoracion me...>>


NË SHENJË KUJTIMI

Pas një sëmundjeje të shkurtër, sot më 18 prill të vitit 2019, në moshën 65 vjeçare vdiq kryetari...>>


Java e Solidaritetit 15-21 prill 2019

Më 15 prill të vitit 2019, Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me Shoqatën “Site...>>


Takim pune në kuadër të projektit “Shkolla dhe çerdhe të sigurta” mbështetur financiarisht nga programi ERASMUS+

Kryqi i kuq kroat organizoi një takim pune në kuadër të projektit “Shkolla dhe çerdhe të sigurta” mbështetur...>>


Takim pune i Këshillit udhëheqës të Kryqit të kuq të RM-së dhe Këshillit nacional të Kryqit të kuq të Bullgarisë

Në periudhën 12-14.04.2019 Kryqin e kuq të Bullgarisë e vizitoi një delegacion i Kryqit të kuq të Republikës...>>


Aplikimi i standardeve të brendimit të Kryqit të kuq të RM-së

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë më 09.04.2019 në Kryqin e kuq të Republikës së Maqedonisë –...>>


U trajnuan multiplikatorë të ndihmës së parë psikologjike dhe mbështetjes psikosociale

Në periudhën 05-07.04.2019 në Qendrën e trajnimit të kuadrove “Solferino” në Strugë u mbajt një punëtori për trajnimin...>>


< kthehu mbrapa