Uncategorized

Punëtori për mbrojtjen dhe vetëmbrojtjen në rast të katastrofave dedikuar për institucionet arsimore

Programi për përgatitjen dhe veprimin në rast të katastrofave i Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë në...>>


Mirëseardhje për ligjëruesit dhe demonstruesit e rinj të ndihmës së parë

Në periudhën nga 08-09 qershori në hapësirat e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë u mbajt një...>>


U mbajt punëtoria e Klubit të Diseminuesve të Së Drejtës Ndërkombëtare Humanitare (DNH)

Në periudhën nga 7 deri më 9 qershor të vitit 2019, në Strugë u mbajt një takim pune...>>


Punëtoria finale KKA-PVH – viti 2019

Fundjavën e kaluar, nga 31 maji deri më 02 qershor, në Qendrën e Trajnimit “Solferino” në Strugë, u...>>


Takimi i dytë i liderëve të rrjetit “Fqinjët ndihmojnë të parët”

Në periudhën 4-6.06.2019 në Sofje, R. e Bullgarisë, është duke u mbajtur mbledhja e dytë e liderëve të...>>


Punëtori përgatitore KKA-PVH

Në periudhën nga 17 deri 19 maj në Strugë, u mbajt punëtoria përgatitore KKA-PVH, e dyta me radhë...>>


Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë publikon shpallje për rekrutimin e një Praktikanti të marrëdhënieve me publikun:

Të nderuar,   Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë publikon shpallje për rekrutimin e një Praktikanti të...>>


Darkë (Iftar) së bashku me fëmijët pa kujdes prindëror dhe nënat e vetme

Më 20 maj të vitit 2019, përfaqësuesit e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë morën pjesë në...>>


21 Maj – Dita e pavarsise se Kryqit te kuq te RM

Vitet kanë kaluar ndërsa Kryqi i kuq shumë e më shumë është aftësuar që t’i kryejë qëllimet dhe...>>


Ligjërues dhe demonstrues të rinj në familjen e Kryqit të kuq

Në periudhën nga 18 deri më 19 maj, në ambientet e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë...>>


Konferenca Vjetore e Rivendosjes së Lidhjeve Familjare

Në periudhën nga 14 deri 16 maj të vitit 2019 në Katania u mbajt një Konferencë Vjetore për...>>


Vizitë e delegacionit të Gjysmëhënës së kuqeTurke

Më 16 maj të vitit 2019, Kryqin e kuq të Republikës së Maqedonisë e vizitoi një delegacion i...>>


< kthehu mbrapa