Kush jemi ne

Rinia e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë

Ne jemi njerëz të rinj nga i gjithë territori i Republikës së Maqedonisë, të cilët nëpërmjet aktiviteteve të veta i zgjerojnë parimet dhe idetë e veta për Kryqin e Kuq.

Jemi vullnetarë për një shoqëri më të lumtur, më të shëndoshë dhe më të informuar, ku rinia do të mund me sukses dhe në mënyrë më kualitative të formohen si individë dhe liderë të ardhshëm të suksesshëm në botë.

Vullnetarët tanë janë njerëz të rinj deri në moshën 30 vjeçare, nga nacionalitete dhe përkatësi fetare të ndryshme, por me nevojë për kuptim, shoqërim dhe bashkëpunim të përbashkët mes gjithë njerëzve, dhe qëllim të përbashkët – sigurim të ardhmërisë më të mirë dhe më të sigurt.

Inventiviteti, kreativiteti, entuziazmi, energjia pozitive dhe respektimi mes veti – janë vetëm një pjesë e kualiteteve të vullnetarëve tanë.

Aktivitetet tona bazohen në interesat dhe nevojat e njerëzve të rinj në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë, dhe kanë për qëllim t’iu mundësojnë njerëzve të rinj që më shpejtë dhe në mënyrë më efikase të kyçen në proceset e rëndësishme për shoqërinë.

E gjithë bota me të gjitha anët pozitive dhe negative është burim i inspirimit tonë, ndërsa aktivitetet konkrete lindin dhe formojnë në zyrën tonë, në bul. Koço Racin nr. 13, 1000 Shkup.

< kthehu mbrapa