Едукативно информативни материјали

 • Како да се заштитиме од земјотрес? – Македонски јазик
 • Како да се заштитиме од земјотрес? – Албански јазик
 • Превенција од алкохолизам – Макдонски јазик
 • Превенција од алкохолизам – Албански јазик
 • Превенција од алкохолизам – Ромски јазик
 • Превенција од алкохолизам – Турски јазик
 • Превенција од дроги – Македонски јазик
 • Превенција од дроги – Албански јазик
 • Превенција од дроги – Ромски јазик
 • Превенција од дроги – Турски јазик
 • Превенција од никотизам – Македонски јазик
 • Превенција од никотизам – Албански јазик
 • Превенција од никотизам – Ромски јазик
 • Превенција од никотизам – Турски јазик