Едукативно информативни материјали

 • Информации за корисниците на програмата и засегнатите субјекти
 • Прва помош за посекотини и скршеници
 • Прва помош за изгореници
 • Недела на солидарност
 • Недела на солидарност
 • Недела на солидарност
 • 70 години чекориме заедно
 • Стоп за рамнодушноста – да ја сочуваме хуманоста
 • Насекаде за секого
 • Иницијативи за партнерска соработка 2015
 • Каталог на проекти 2016
 • Светски ден на волонтерството
 • Трговија со луѓе
 • Перфекс постер
 • Климатски систем, клима и климатски промени
 • Како да се заштитиме од земјотрес
 • Да ги заштитиме здравјето на вработените во услови на студен бран
 • Информации за пошироката јавност како да се заштитите од студеното време
 • Како против суденото време за матични лекари
 • Што е туберкулоза
 • Прирачник со обрасци од админстративно-канцелариски и правни работи
 • Информирај се за туберкулозата
 • Денот на гладта
 • Крај на трговија на луѓе
 • Денот на гладта