Едукативно информативни материјали

 • Прирачник со обрасци од админстративно-канцелариски и правни работи
 • Информирај се за туберкулозата
 • Денот на гладта
 • Крај на трговија на луѓе
 • Денот на гладта
 • Денот на гладта
 • Денот на гладта
 • Дарувајте орган подарете живот!
 • Никотинизам
 • Како против топлотен бран за раководители на пензионерските домови и центри
 • Како против топлотен бран
 • Како против топлотен бран за Матични лекари
 • Која е твојата рака? Недела на хигиенизација
 • Кампања денот на гладта
 • Денот на гладта
 • Денот на гладта
 • Денот на гладта
 • Недела на солидарноста
 • Денот на гладта
 • Крај на трговија со луѓе
 • Правилна исхрана за здраво стареење
 • Недела на солидарноста
 • 70 Години Црвен крст на Република Македонија
 • Даувајте орган подарете живот!
 • Да го заштитиме здравјето на вработените во услови на топлотен бран