СОБРАНИЕ

ЦРВЕН КРСТ НА РМ
– С О Б Р А Н И Е –
 
 
С П И С О К
на членови на Собранието на Црвениот крст на Република Македонија во мандатниот период 2012 – 2016
Бр. ООЦК ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
1. БЕРОВО
2. БИТОЛА МАРГАРИТА ПОПОВСКА
3. БИТОЛА ДИАНА ДИМИТРОВА
4. БИТОЛА ЛИЛЈАНА РИСТЕВСКА
5. БИТОЛА ТАТЈАНА ГРЕГОВА
6. ВАЛАНДОВО ВАСИЛ ТАСЕВ
7. ВЕЛЕС МИЛЧО ТРАЈКОВ
8. ВЕЛЕС МАРТИН ХАЏИНАУМОВ
9. ВИНИЦА ПЕТРУНКА ИЛИЕВА
10. ГЕВГЕЛИЈА ДИМИТАР ВЕГОВ
11. ГОСТИВАР КАСАМ КАСАМИ
12. ГОСТИВАР ЕРНЕЗА МУСТАФАИ
13. ГОСТИВАР ФАТБИ ОСМАНИ
14. ГОСТИВАР РАДМИЛА ЗДРАВКОВИЌ
15. ДЕБАР ФИТИМ АЛИЛИ
16. ДЕЛЧЕВО ТРАЈЧЕ ХРИСТОВ
17. ДЕМИР ХИСАР АЦО БОШКОВСКИ
18. КАВАДАРЦИ ДИМИТАР КАРАКУЛЕВ
19. КИЧЕВО ДАУТ СЕЛИМИ
20. КИЧЕВО ЕМИН ЗЕЈНО
21. КОЧАНИ ДАРКО СОКОЛОВ
22. КОЧАНИ МИТКО ПЕТРОВ
23. КРАТОВО ГОЦЕ СТОЈАНОВСКИ
24. КРИВА ПАЛАНКА ЖАКЛИНА ЦВЕТКОВСКА
25. КРУШЕВО МЕРИ АБАЏИ
26. КУМАНОВО НУХИ ЈУСУФИ
27. КУМАНОВО ИКА ЃОРЃЕВИЌ
28. КУМАНОВО СКЕНДЕР МУСЛИЈА
29. КУМАНОВО СЛАВЧО ЈАКИМОВСКИ
30. КУМАНОВО МАРИЈА ЈОВАНОВСКА
31. МАКЕДОНСКИ БРОД ИГОР ДАБЕВСКИ
32. НЕГОТИНО МИЛЕ ТОШЕВ
33. ОХРИД САШКО ТОЧКОВ
34. ОХРИД СЛАВИЦА ИЛИЌ
35. ПРИЛЕП ЗОРАН ЈОВАНОСКИ
36. ПРИЛЕП СУЗАНА Т. ЧУРЛИНОСКА
37. ПРИЛЕП ГОРДАНА ТОШЕСКА
38. ПРОБИШТИП МИЛЕ ИВАНОВ
39. РАДОВИШ КОСТА ЃОЗЕВ
40. РЕСЕН АЛЕКСАНДАР ДОНОВСКИ
41. СВЕТИ НИКОЛЕ ЉУПЧО АРСОВСКИ
42. СТРУГА НАТАША ХИОХИ
43. СТРУГА АРСЛАН КАБАКЧИ
44. СТРУМИЦА ТАТЈАНА ТИМОВА
45. СТРУМИЦА КИРО АРАБНАЏИЕВ
46. СТРУМИЦА ВАСИЛ ТУНЕВ
47. ТЕТОВО ЕМИН СУЛЕЈМАН
48. ТЕТОВО ЕМИЛИЈА КОЧОВСКА
49. ТЕТОВО СЕАДИН ЏАФЕРИ
50. ТЕТОВО ИЉБЕР БЕСИМИ
51. ТЕТОВО ХАВА САДИКИ
52. ТЕТОВО ЉУЉЗИМ ИСЕНИ
53. ШТИП КИРО ЦАЦКОВ
54. ШТИП ЦВЕТАНКА М САМАРЏИСКА
55. ГАЗИ БАБА ЉИЉА ТРАЈКОВСКА
56. ГАЗИ БАБА РОМЕЛ ВЕЛЕВ
57. ГАЗИ БАБА ГЗИМ ФИДА
58. ГАЗИ БАБА ЦВЕТКО МОЈСОВСКИ
59. КАРПОШ СНЕЖАНА ТРАЈКОВСКА
60. КАРПОШ ДУШКО СТОЈАНОВСКИ
61. КАРПОШ ИДРИЗ НЕЏИПИ
62. КАРПОШ САИТ САИТИ
63. КАРПОШ НИКОЛА ЈАНЕВСКИ
64. КИСЕЛА ВОДА МАЈА ТОДОРОВСКА
65. КИСЕЛА ВОДА ОГНЕН КОСТОВСКИ
66. КИСЕЛА ВОДА МАРЕ ВЕСЕЛИНОВА
67. КИСЕЛА ВОДА ЏЕМАЛ ЏАФЕРИ
68. КИСЕЛА ВОДА ДАМЈАН НИКОЛОВСКИ
69. ЦЕНТАР СУНЧИЦА ДИМИТРИЈОСКА
70. ЦЕНТАР СЛОБОДАН ЗЕЌЕВИЌ
71. ЧАИР БРАНЕ СТЕВКОВСКИ
72. ЧАИР ЃОРГИ ШОЛДОВСКИ
73. ЧАИР НАСЕР АЈРУЛАЛИ
74. ЧАИР БУРАК ШАБАНИ
75. МЛАДИ НА ЦКРМ НИНА ЦЕКИЌ
< врати се назад