8 Korrik, 2022

123 Projekte të vogla të PVH

Data 24 qershor ishte afati i fundit për dorëzimin e projekteve të vogla të realizuara PVH. 123 projekte të vogla janë dorëzuar nga shpërndarësit përgjegjës përmes OKKK dhe shërbimit profesional.

Në dy vitet e fundit, për shkak të pandemisë Kovid-19, ka pasur një vonesë të vogël në zbatimin e programit, domethënë është bazuar më shumë në teori sesa në praktikë. Por numri i projekteve të realizuara tregon se të rinjtë janë vërtet të flaktë për një qasje të unifikuar që jep rezultate të shkëlqyera për ta, për përdoruesit dhe për të gjithë komunitetin e tyre. Ata dhuruan kohën e lirë, u rrjetuan me njëri-tjetrin, bashkëpunuan, motivuan veten, bënë vlerësime të nevojave në komunitet, realizuan aktivitete për të arritur qëllimin e vendosur. Ata ndihmuan njerëzit në rrezik, njerëzit me pengesa dhe vështirësi të caktuara, mbështetën qendrat që punojnë me këta njerëz, promovuan kulturën dhe mësuan për njëri-tjetrin dhe fituan aftësi që do t’u ofrojnë atyre një të ardhme më të mirë.

Urime për shpërndarësit, instruktorët e PVH-së, sekretarët në OKKK, rininë, përkrahësit, mediat, bashkëpunëtorët, prindërit, të gjithëve që ua mundësojnë të rinjve të realizojnë ndryshimet.

Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të projekteve të vogla, do të kemi mundësinë të ndajmë rezultatet në numrin e personave të ndihmuar, në numrin e orëve vullnetare të investuara, në numrin e aktiviteteve të realizuara… e shumë gjëra të tjera.

< kthehu mbrapa