Archives for Nëntor2016

D-R MILCO TRAJKOV FITUES I CMIMIT TE PLAKETES PERKUJTIMORE TE QYTETIT

Ne solemnitetin e mbajtur ne zyrat e teatrit JHK Xhinot u ndan cmime ku D-r Milco Trajkov eshte...>>


DONACION NGA KOMPANIA NOVARTIS

Më 14.10.2016 në hapësirat e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë kompania NOVARTIS dhuroi mjete në Fodnin...>>


AKSIONI I 6-të TRADICIONAL ME MOTO KLUBIN “GUARDIAN ANGELS MC”

Në kuadlr të aktiviteteve me rastin e shënimit të 8 vjetorit nga formimi i Moto Klubit “Guardian Angels...>>


PUNËTORI RAJONALE PËR DHURIM VULLNETAR TË GJAKUT DHE KLUBI 25 NË BERAT – REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Në periudhën prej 08 – 10 tetor të vitit 2016 u mbajt Punëtori rajonale për dhurimin e gjakut...>>


MBINDËRTIMI I KAPACITETEVE TË SHËRBIMIT PËR KËRKIM

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë që në fillim të krizës me emigrantë në mënyrë aktive është...>>


FUSHATË ME RASTIN E 16 TETORIT – DITA E URISË

Një e teta e popullatës në botë jetojnë në uri dhe varfëri ekstreme. Njerëzit më shumë vuajnë nga...>>


SHPRESË PËR SECILIN

Më 31.10.2016 ekipi për Bashkimin e lidhjeve familjare pranë “Vinojug” – Gjevgjeli, dërgoi edhe një familje kah destinacioni...>>


< kthehu mbrapa