Archives for Shkurt2017

Dhënia e mirënjohjeve me rastin e bashkëpunimit të ngushtë në fushën e humanizmit

Më 23.02.2017, Sekretari i përgjithshëm i Kryqit të kuq të Maqedonisë, z. Sait Saiti vizitoi garnizonin e Shtipit,...>>


Ekipi lëvizës i Kryqit të kuq në rajonin e Likovës

Në rrugën që çon drejt kufirit me R. e Serbisë ndodhen f. Likovë, f. Llojan dhe disa fshatra...>>


Projekti “Krijimi i mundësive të reja të punësimit për gratë”, financuar nga Bashkimi Evropian

Të nderuar, Më lejoni të përshëndes praninë Tuaj në mbledhjen e sotme, e cila është organizuar në kuadër...>>


Takimi inicial i projektit “Krijimi i mundësive të reja të punësimit për gratë”

Sot, më 21.02.2017, në lokalet e Kryqit të Kuq të Maqedonisë, u mbajt takimi i parë inicial i...>>


Humanitet është t’i kushtojmë edhe tjetrit vëmendje

Aleksandra Davidoviq ka 20 vjet dhe është vullnetare në Klubin e të rinjve të Kryqit të kuq të...>>


Paraqitje për trajnim për ndihmën e parë për dado (bebesister)

Te nderuar, Ju informojm se Kryqi i kuq i RM ka filluar te mban trajnime per bebisister/ persona...>>


Vazhdojne trajnimet – Kryqi i kuq ne aksion- promovimi i vlerave humane

Pas përfundimit të trajnimeve të para PVH nga ana e diseminatorëve të trajnuar, pasuan trajnimet e dyta për...>>


Ndihma humanitare për 461 familje

Kryqi i kuq i Maqedonisë në kuadër të operacionit DREF për t’u përballë me efektet e valës së...>>


Fillimi i trajnimeve për zanate

Në kuadër të projektit “Ndërmerr aksion për konkurrencë më të mirë në tregun e punës”, sipas planit të...>>


Ndihma humanitare për familjet e rrezikuara në Kriva Pallankë

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në kuadër të Operacionit DREF për ballafaqim me pasojat e valës...>>


Ndihma humanitare për familjet e rrezikuara në Strugë

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në kuadër të Operacionit DREF për ballafaqim me pasojat e valës...>>


Ndihma humanitare për 71 familje të bllokuara nga dëbora

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në kuadër të Operacionit DREF për ballafaqim me pasojat e valës...>>


Ndihma humanitare për fshatrat e bllokuara nga dëbora

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në kuadër të Operacionit DREF për ballafaqim me pasojat e valës...>>


< kthehu mbrapa