Archives for Maj2017

Aktivitet i përbashkët ushtrimor për shpëtimtarët e jetëve të ARM-së dhe Kryqit të kuq të RM-së

Më 26 maj të vitit 2017 në Stadiumin Ushtarak në Parkun e Qytetit në Shkup, Armata e Republikës...>>


Shoqërimi me vartësit e Shoqatës “Mobilnost” – Shkup

Tanimë katër vjet me radhë vullnetarët e Kryqit të kuq të RM-së – Organizata komunale Qendër mbështesin takimin...>>


PUNËTORI PËR EDUKIMIN E MOTIVUESVE PËR DHURIMIN VULLNETAR TË GJAKUT

Punëtoria është mbajtur në periudhën nga 19-21 maji i vitit 2017 në Strugë – hoteli “Solferino” me pjesëmarrjen...>>


Trajnimi ndërkombëtar për ujin dhe instalimet hidro-sanitare dhe promovimi i higjienës, Dojran 2017

Në periudhën nga 12.05 deri më 19.05.2017 Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me Kryqin...>>


“Sfidat dhe praktikat e bashkëpunimit mes sektorit civil dhe afarist“

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore dhe Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës ALBIZ më 17 Maj 2017...>>


Punëtoria e parë finale PVH – viti 2017

Fundjavën e kaluar, nga 12 deri më 14 maj, në Strugë në Qendrën Solferino u mbajt Punëtoria e...>>


25 VJET SHOQATA E PAVARUR NACIONALE

Më 21 Maj të vitit 1992 në Kuvendin e Këshillit republikan të Kryqit të kuq të Republikës së...>>


Kryqi i kuq shpëtoi dy persona të zhdukur dhe dy të lënduar në Vodno

Qytetarët i joshi moti me diell dhe i ngrohtë për të dalë dhe për të shëtitur, e për...>>


Vizitë e një delegacioni të Kryqit të kuq të Novi Sadit në Kryqin e kuq të RM-së

Më 12 maj të vitit 2017 një delegacion i organizatës qytetare të Kryqit të kuq të Novi Sadit...>>


Tryeza e rrumbullakët në temën: “Mundësitë dhe sfidat e punësimit të personave të rrezikuar në aspektin social”

Më 11 maj të vitit 2017, në lokalet e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë u mbajt...>>


Personat me shikim të dëmtuar bëjnë projekte KKA-PVH për të mirën e komunitetit

Në kuadër të “Projektit të USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në shikim”, implementimi i të cilit...>>


Mundësitë dhe sfidat e punësimit të personave të rrezikuar në aspektin social

I nderuar Ministër, i nderuar z. Petrov, Zonja dhe zotërinj,   Më lejoni për të mirëpritur praninë Tuaj...>>


< kthehu mbrapa