Archives for Shtator2017

Pjesëmarrja e një përfaqësuesi të Kryqit të kuq të Maqedonisë në takimin e Rrjetit të Ndihmës së Parë në Mal të Zi

Nga 21 deri më 23 shtator, Kryqi i kuq i Malit të Zi në Shtëpinë e Solidaritetit në...>>


Punëtori me sekretarë, kryetarë dhe nënkryetarë të OKKK/KKQSh. Strugë, 21-24 shtator, viti 2017

Në periudhën 21-24 shtator, viti 2017, Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë organizoi një takim punues me...>>


Forumi i organizatave joqeveritare në kuadër të Konferencës Ministrore për Plakjen të UNECE-s

Këtë viti, Konferenca Ministrore për Plakjen është duke u mbajtur në Lisbonë, Portugali, më 21 dhe 22 shtator,...>>


Fushata për ngritjen e ndërgjegjes për nevojat e personave me shikim të dëmtuar Projekti: “Projekt i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në shikim”

Në kuadër të Qendrës së Mbështetjes së Personave me Shikim të Dëmtuar janë punuar projekte KKA-PHV për mirëqenien...>>


Edhe gjërat e vogla kanë rëndësi të madhe

Të rinjtë e Klubit të të rinjve të KK të qytetit të Shkupit, në kuadër të Programit PVH...>>


Ftesë për dorëzimin e ofertave për mbështetjen e projekteve të vogla të shoqatave të qytetarëve në vend

Të nderuar, Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë dhe ShQ “Humanost” në kuadër të Projektit Rajonal “Ndërmerr...>>


Edhe një histori pozitive e përgjegjësisë shoqërore

Banka Shparkase dhe Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit, së bashku u angazhuan në mbështetjen e të...>>


Java e Promovimit të Vlerave Humane 21 deri 27 shtator

Java PVH me vendimin e KI të KKRM-së shënohet nga viti 2012, nga 21 deri më 27 shtator,...>>


SEMINARI I EDUKIMI TË MOTIVUESVE TË RINJ PËR DHURIMIN E GJAKUT ME KLUBET 25 DHE KLUBIN E DHURUESVE TË GJAKUT

Seminari u mbajt në Hotelin “Solferino”, Strugë, nga 15-17 shtator të vitit 2017 me moton “Roli i të...>>


Gara e 26-të shtetërore e ndihmës së parë

Më 16.09.2017, Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë organizoi Garën e 26-të shtetërore të ndihmës së parë...>>


Garat Republikane nga dihma e pare

Me daten 16.09.2017 ne ora 08:40 ne sheshin Autokomanda- Shkup, Kryqi i kuq i Republikaes se Maqedonise organizon...>>


Vizita e një delegacioni të Gardës Kombëtare të Vermontit në Kryqin e kuq të Republikës së Maqedonisë

Sot, më 13 shtator të vitit 2017, një delegacion i Gardës Kombëtare të Vermontit në përbërje: Kristofer Harik,...>>


< kthehu mbrapa