Archives for Nëntor2017

Marrëveshje të nënshkruara me 12 shoqata qytetare për mbështetjen e projekteve të përfshirjes sociale të personave të moshuar

Në kuadër të Projektit rajonal “Ndërmarrja e aksionit për përfshirje sociale të personave të moshuar”, i financuar nga...>>


TË GJITHË JEMI FËMIJËT E TYRE FILLOI JAVA E KUJDESIT PËR TË MOSHUARIT

Me moton TË GJITHË JEMI FËMIJËT E TYRE, filloi Java e kujdesit për të moshuarit 2017. Në Qendrën...>>


Kryqi i kuq i RM-së, 22 vjet anëtar i barabartë i Federatës ndërkombëtare të shoqatave nacionale të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe

Të kujtojmë këtë ditë kur në vitin 1995, Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë u bë anëtar...>>


U hap objekti i ri në Qendrën e Trajnimit Solferino – Strugë

Më 22 nëntor, në mënyrë solemne u hap objekti i ri në Qendrën e Trajnimit Solferino  në Strugë....>>


Punëtoria për uljen e rrezikut nga katastrofat

Në organizim të Kryqit të kuq të Serbisë dhe Kryqit të kuq të Austrisë, në periudhën 15-16 nëntor...>>


Nevoja për shërbime sociale dhe shëndetësore për të moshuarit

Të nderuar përfaqësues të mediave, I nderuar Dr. Aziri, (Dr. Elmi Aziri, Zëvendës Ministër, Ministria e Punës dhe...>>


Hapet një objekt i ri në Qendrën e trajnimit Solferino – Strugë

Nesër, më 22 nëntor, në ora 12 do të hapet një objekt i ri në Qendrën e trajnimit...>>


Prezantimi i rezultateve të hulumtimit në temën: “Nevoja për shërbime sociale dhe shëndetësore për të moshuarit”

Në kuadër të shënimit të “Javës së kujdesit për të moshuarit”, më 21 nëntor në Kryqin e kuq...>>


Informimi dhe komunikimi, segment i rëndësishëm i promovimit të aktiviteteve për rivendosjen e lidhjeve familjare

Me qëllim të përmirësimit të përgjigjes ndaj sfidave të rrjetit për Rivendosjen e lidhjeve familjare dhe integrimit efikas...>>


“Java e kujdesit për të moshuarit”

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë nga 20 deri 26 nëntor të vitit 2017 shënon “Javën e...>>


Një delegacion i Kryqit të kuq të RM-së merr pjesë në takimin më të lartë statutor të FNKK/GJK

Një delegacion i Kryqit të kuq të Maqedonisë i përbërë nga kryetari i Kryqit të kuq të RM-së...>>


< kthehu mbrapa