Archives for Dhjetor2017

Të nderuar,

Të nderuar, Në prag të Vitit të Ri 2018, më lejoni për të reflektuar mbi arritjet tona të...>>


Trajnim për gatishmëri dhe veprim në rast të katastrofave me Kryqin e kuq të Republikës së Maqedonisë, Organizata komunale Gostivar

Nga 23 deri 24.12.2017 në Qendrën e Trajnimit “Solferino” në Strugë, u mbajt trajnimi për gatishmëri dhe veprim...>>


Trajnim për gatishmëri dhe veprim në rast të katastrofave

Nga 14 deri 16.12.2017 në ambientet e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë – Organizata komunale Manastir,...>>


Vizitë studimore në Serbi në kuadër të Projektit rajonal “Ndërmerr aksion për përfshirjen sociale të personave të moshuar”

Nga 20-24 dhjetor të vitit 2017, në Serbi, është realizuar një vizitë studimore për këmbimin e përvojave nga...>>


Takim koordinues me sekretarët e OKKK/ KKQSH

Më 21.12.2017 u mbajt Takimi koordinues me sekretarët e organizatave komunale të Kryqit të kuq të RM-së dhe...>>


U realizua punëtoria me një përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për lobim për zgjidhjen e nevojave të personave me shikim të dëmtuar

Më 13.12.2017 është realizuar një punëtori disa orësh me një përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale,...>>


Kryqi i kuq, fitues në kategorinë “Sajti më i mirë i organizatave joqeveritare për vitin 2017”

Në praninë e dyqind mysafirëve, shumica kreatorë, pronarë, disenjatorë, autorë të përmbajtjeve të një numri të madh ueb-faqesh...>>


Delegacioni i Kryqit të kuq të RM-së viziton Kryqin e kuq të Serbisë

Në periudhën nga 07 deri 09 dhjetor të vitit 2017, një delegacion i Kryqit të kuq të Republikës...>>


Përmirësimi i socializimit të fëmijëve dhe të rinjve ne nevoja të veçanta

Sot më 14.12.2017, në Teatrin Popullor të Maqedonisë në Shkup, organizuar nga Kryqi i kuq i qytetit të...>>


TAKIMI I TETË I PARTNERITETIT I KRYQIT TË KUQ TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Sot, më 13.12.2017 Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në ambientet e tij organizoi Takimin e 8-të...>>


Mbledhja e Kuvendit të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë

Më 12.12.2017, në Shtëpinë e Organizatave Humanitare “Dare Xhambaz”, në Shkup, Kryqi i kuq i RM-së mbajti mbledhjen...>>


TAKIMI I PARTNERITETIT, 13.12.2017

I nderuar z. Suhejl Fazliu, minister i vetëqeverisjes lokale Të nderuar të pranishëm te sektorit korporativ, Së pari,...>>


< kthehu mbrapa