Archives for Mars2018

“Përgatitjet gjeo-hapësinore për reagim në katastrofa”

Në periudhën 26-29 mars të vitit 2018, organizuar nga Ministria e Mbrojtjes/ bashkëpunimi civil ushtarak dhe Korpusi i...>>


Trajnim për gatishmëri dhe veprim në katastrofa

Nga 22 deri 24.03.2018 në Qendrën e trajnimit “Solferino”, Strugë, u mbajt trajnimi për gatishmëri dhe veprim në...>>


Trajnim për vullnetarë dhe bashkëpunëtorë profesional

Në qendrën e trajnimit Solferino në Strugë, prej 22-24 mars 2018 do mbahet një trajnim për gatishmërinë dhe...>>


Përfaqësues të 46 shoqatave nacionale në konferencë në Zagreb

Nga 13 deri 16 mars, në Zagreb u mbajt Konferenca Vjetore kushtuar rivendosjes së lidhjeve familjare dhe një...>>


17-marsi

Në vigjilje të ditës së nesërme, 17-marsi – Ditës së Formimit të Kryqit të kuq  të Republikës së...>>


17 marsi, dita e formimit të Kryqit të kuq të RM-së dhe dita e dhurimit të gjakut në RM

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë shënon 73-vjetorin e ekzistencës së vet dhe 23 vjet të anëtarësimit...>>


Punëtoria edukative për vullnetarët e Kryqit të kuq

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në kuadër të projektit: “Përmirësimi i socializimit të fëmijëve dhe të...>>


Delegacioni i Kryqit të kuq të RM-së në takimin punues me Kryeministrin e RM-së Zoran Zaev

Sekretari i përgjithshëm i Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë, Sait Saiti sot më 08 mars, realizoi...>>


Ushtrim, KODRA E DIELLIT 2018

Në periudhën 2-4 mars në Kodrën e Diellit u mbajt një ushtrim për shpëtimin në pyll, njohjen me...>>


Kryqi i kuq i Maqedonisë nënshkroi marrëveshje me Ministrinë e Shëndetësisë për aktivitetet e parandalimit të HIV-it

Kryqi i kuq i Maqedonisë sot në lokalet e Ministrisë së Shëndetësisë së bashku me 14 OJQ të...>>


< kthehu mbrapa