Archives for Qershor2018

Ndihma e dhënë nga kompanija Vitalia

Kompanija Vitalia ka donuar 4 ton nga produktet e tyre Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë për...>>


PJESMARRJE NË TRAJNIMIN PËR SISTEMIN E BASHKIMIT EVROPJAN PËR MBROJTJE CIVILE DHE NDIHMË HUMANITARE

Në periudhën 17-22 qershor, përfaqësues i kryqit të kuq të RM-së mori pjesë në trajnimin e Sistemit Evropian...>>


STËRVITJE SIMULUESE PËR EVAKUIM “ACIBADEM SISTINA”

Nën organizimin e Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim më 22-23 qershor 2018, është mbajtur një punëtori me temë...>>


Dita ndërkombëtare e refugjatëve

Për dallim nga situata tenzionuese e 2015 dhe 2016 në kalimet kufitare dhe në qendrat tranzite, këtë vit...>>


“Ji këtu për të tjerët. Dhuro gjak. Ndaj jetë.”

Çdo vit, vendet në mbarë botën festojnë Ditën Botërore të Dhurimit të Gjakut më 14 qershor. Nëpërmjet ngjarjeve...>>


Trajnim per shpëtimtarë

Edhe një trajnim i suksseshëm u realizua nga Qendra për siguri në ujë – Kryqi i kuq i...>>


Trajnim për orientues

Në periudhën nga 11-13.06.2018 në hotel Solferino në Strugë, u mbajt trajnimi për orientues me 35 përfaqësues nga...>>


Urime Ramazan Bajrami

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë u’a uron të gjithë besimtarëve fetarë të konfesionit islam festën e...>>


14 Qershor – Dita Botërore e dhurimit të gjakut

Më 14 qershor, Dita Botërore e dhurimit të gjakut tradicionalisht festohet në mbarë botën. Ngjarjet që janë të...>>


Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë – Shkup shpall publikisht

Blerësi: Kryqi i kuq i RM, me seli në Bul. Koco Racin nr. 13, Shkup, tel.02 3114 –...>>


PJESËMARRJE NË SHKOLLËN REGJIONALE VERORE PËR SIGURI 2018

Në periudhën prej 05-07.06 të vitit 2018, në Ohër u mbajt Shkolla regjionale verore për siguri 2018 me...>>


< kthehu mbrapa