Archives for Shtator2018

Informacion lidhur me mbledhjen e përfaqësuesve të partnerëve të projektit regjional “Ndërmarrja e akcionit për përfshirjen e personave të moshuar në shoqëri”

Në kuadër të projektit regjional “Ndërmarrja e akcionit për përfshirje të personave të moshuar në shoqëri”, i financuar...>>


Realizim i suksesshëm i garave të 27 të Ndihmës së parë

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë më 22.09.2018, për herë të 27 ka organizuar garat shtetërore të...>>


Stërvitje simuluese – “Përgjigje gjithëpërfshirëse Vodno 2018”

Gjatë periudhës nga 17-21 shtatori të vitit 2018 në Shtëpinë e ARM-së në Shkup, në pajtueshmëri me programën...>>


10 vjet bashkëpunimi mes Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit dhe Ambasadës Amerikane në Shkup, 10 vjet në shërbim të njerëzimit

Gjatë dhjetë viteve të fundit, me iniciativën e përbashkët të Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit dhe...>>


Seminar në temë “Siguria ndërkombëtare dhe implementimi i të Drejtës Ndërkombëtare Humanitare”

Në periudhën prej 19-20 shtatorit të vitit 2018, Ministria e mbrojtjes ka organizuar seminar në temë “Siguria ndërkombëtare...>>


Parandalim nga tregtia me njerëz me theks te migrimet

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë vitet e kaluara në mënyrë aktive ka vepruar në fushën e...>>


Java e PHV-së

Me vendim të Bordit ekzekutiv të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë që nga viti 2012 shënohet...>>


Dita kombëtare e shërbimit të SHBA-ve dhe përkujtimi i viktimave të 11 shtatorit

Sot, më 11 shtator të vitit 2018, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, ka shënuar...>>


Sesione diseminimi për Armatën e Republikës së Maqedonisë në muajin shtator të vitit 2018

Në pajtim me marrëveshjen e nënshkruar për bashkëpunim mes Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë me Ministrinë...>>


11-Shtator

I nderuar zotëri Xhejs Bejli ambasador i SHBA-ve në Maqedoni, i nderuar zotëri Talat Xhaferi, kryetar i kuvendit...>>


Garat e 27 republikane nga ndihma e parë

Me daten 22.09.2018 ne ora 10:00 ne sheshin e qytetit ne Kercove, Kryqi i kuq i Republikaes se...>>


Pjesëmarrje në Akademinë për vollonterë në Varna, Bullgari

Gjatë periudhës 02-09.09.2018, për here të 13 u mbajt Akademia për vollonterë në Varna të Bullgarisë, e organizuar...>>


< kthehu mbrapa