Archives for Tetor2018

108 vite nga vdekja e Henry Dunant

Henry Dunant përfundoi ekzistencën e tij tokësore më 30 tetor 1910. Nga ai mbetet një vizion i jashtëzakonshëm i...>>


Sesion diseminimi për studentët e Universitetit MIT

Në përputhje me memorandumin e nënshkruar për bashkëpunimin e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë me Universitetin...>>


Trajnime për mbrojtje dhe vetëmbrojtje në rast të katastrofave dedikuar për fëmijët e çerdheve

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë, në kuadër të Programit për gatishmëri dhe veprim në katastrofa, me...>>


Rrjeti evropian i shoqatave të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe për mbështetjen psiko-sociale

Në Lozen, Bullgari, në periudhën nga 26-28.10.2018 u mbajt takimi vjetor i Rrjetit evropian të shoqatave të Kryqit...>>


Edhe një sukses i madh i BOB-Kryqit të kuq Ohër

Të gjithë 57 pjesëmarrësit e Garës VI Nacionale Breinobrein që u mbajt më 21 tetor (e diel) në...>>


Punëtoria me gazetarë

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë, më 22 tetor të vitit 2018, me mbështetjen e Komitetit Ndërkombëtar...>>


Përfaqësimi dhe komunikimi para mediave

Kryqi i kuq i RM-së dhe Shoqata “Humanost”, në kuadër të Projektit rajonal “Ndërmarrja e aktiviteteve për përfshirjen...>>


18 tetori – Dita evropiane kundër trafikimit me njerëz

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë, si anëtar i Sekretariatit të komisionit kombëtar për luftë kundër trafikimit...>>


Kampanja me rastin e 16 tetorit – Dita e urisë

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë me rastin e 16 tetorit – Ditës së urisë ka organizuar...>>


Dita botërore e të pastrehurve

Me rastin e ditës botërore të të pastrehurve 10 tetori, në punktin për të pastrehurit – Momin Potok...>>


Thirrje për punëtori – Informim dhe komunikim në raste të krizës

Të nderuar mediume,   Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë si një ndër organizatat më të mëdha...>>


Trajnime për mbrojtje dhe vetëmbrojtje në raste të katastrofave për stafin në qerdhe dhe shkolla fillore

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë, në kuadër të Programës për përgaditje dhe veprim në raste të...>>


Vizita e ambasadorit të Shqipërisë në Republikën e Maqedonisë

Më 8 tetor të vitit 2018 në vizitë te Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë ishte ambasadori...>>


< kthehu mbrapa