Archives for Nëntor2018

DR. SAIT SAITI U EMËRUA SEKRETAR I PËRGJITHSHËM I KRYQIT TË KUQ TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR PERIUDHËN E MANDATIT 2018-2022

Këshilli udhëheqës i Kryqit të kuq të RM-së, në mbledhjen e datës 28.11.2018, emëroi Dr. Sait Saitin në...>>


Punëtoria rajonale për menaxhimin e katastrofave

Në periudhën 21–23.11.2018 në Qendrën e trajnimit të Kryqit të kuq “Solferino” në Strugë, Republika e Maqedonisë, u...>>


Ushtrime të simulimit për evakuimin e çerdheve në Shkup dhe Gjevgjeli

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë, në kuadër të Programit për gatishmëri dhe veprim në katastrofa, mbështetur...>>


Ushtrime të simulimit për evakuimin e shkollave fillore në Gjevgjeli

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë, në kuadër të Programit për gatishmëri dhe veprim në katastrofa, mbështetur...>>


Takim pune i Këshillit udhëheqës të Kryqit të kuq të RM-së dhe Këshillit nacional të Kryqit të kuq të Bullgarisë

Në periudhën 22-24 nëntor të vitit 2018 në vizitë të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë ishte...>>


Vizitë e delegacionet të Kryqit të kuq të Bullgarisë në Kryqin e kuq të Republikës së Maqedonisë

Më 22 nëntor të vitit 2018, Kryqin e kuq të Republikës së Maqedonisë e vizitoi një delegacion i...>>


Punëtoria me përfaqësuesit e mediave

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë dhe “Humanost” më 19 nëntor të vitit 2018 në lokalet e...>>


“Java e kujdesit për të moshuarit”

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë nga 19 deri më 25 nëntor të vitit 2018 shënon “Javën...>>


Ushtrime simulimi në territorin e Komunës Qendër, Komunës Gjorçe Petrov, Komunës Kisella Vodë, Komunës Çair, Komunës Gazi Babë

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë, në kuadër të Programit për gatishmëri dhe veprim në katastrofa, mbështetur...>>


Vizitë Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë nga përfaqësues të FNKK/GjK dhe Kryqi i kuq i Italisë

Në periudhën 7-8 nëntor, Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë u vizitua nga ana e Seija Tyrninoksa...>>


Trajnimi për mbrojtjen dhe rivendosjen e lidhjeve familjare

Në kuadër të Projektit për mbrojtjen, i mbështetur nga Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të kuq, më 31 tetor...>>


Takim pune i koordinuesve për menaxhimin e katastrofave

Organizuar nga Kryqi i kuq i Bullgarisë dhe Federata Ndërkombëtare e Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe,...>>


< kthehu mbrapa