Archives for Janar2019

Punëtoria finale “Marrja e aksionit për përfshirjen sociale të personave të moshuar”

Në kuadër të Projektit Rajonal “Marrja e aksionit për përfshirjen sociale të personave të moshuar”, nga 25 deri...>>


15 aksione të dhurimit të gjakut dhe 4.434 njësi të gjakut në kujtim të Toshes

Më 25.01.2019, në Shtëpinë e ARM-së, për herë të pesëmbëdhjetë u realizua një aksion i madh i dhurimit...>>


Punëtori përgatitore për instruktorët e Programit KKA-PVH

Më 27 janar, në Kryqin e kuq të qytetit të Shkupit u mbajt një punëtori përgatitore për instruktorë...>>


Shkolla dhe çerdhe të sigurta

Projekti “Shkolla dhe çerdhe të sigurta” është mbështetur financiarisht nga ERAZMUS + program që u referohet ndryshimeve klimatike,...>>


Sigurimi i festës tradicionale “Ujët e Bekuar” 2019

Në mënyrë tradicionale, Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit edhe sivjet dha mbështetje logjistike dhe mjekësore për...>>


Filloi cikli KKA-PVH për vitin 2019

Më 15 dhe 17 janar u mbajtën punëtori për personat që janë zgjedhur si diseminues nga OKKK-të e...>>


Ndihma humanitare për Tanushën

Ekipi i shpëtimit malor i Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit, në kuadër të aktiviteteve të veta...>>


Distribucioni i ndihmës së parë në kushte dimërore

Anëtarët e ekipit të shpëtimit malor që janë pjesë e Njësisë për reagim në katastrofa të Kryqit të...>>


Ndihmë humanitare për Brezën dhe Mëhallën e Malinës

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me ARM-në më 12 janar të vitit 2019 në...>>


< kthehu mbrapa