Archives for Shkurt2019

Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë se për të nëntën herë @Banka Komerciale SHA Shkup vazhdon mbështetjen financiare si Sponsor...>>


Klubi i diseminuesve të DHN-së në Kryqin e kuq të RM-së

Më 19.02.2019, Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë formoi Klubin e diseminuesve të Së Drejtës Humanitare Ndërkombëtare...>>


Trajnimi i edukatorëve të bashkëmoshatarëve për parandalimin e trafikimit të qenieve njerëzore

Në periudhën 14-17.02.2019 në Qendrën e trajnimit të kuadrove “Solferino” në Strugë, u mbajt punëtoria për trajnimin e...>>


156 vjet nga formimi i KNKK-së

Sot mbushen 156 vjet nga formimi i Komitetit ndërkombëtar të Kryqit të kuq. KNKK është organizata më e...>>


Kryqi i kuq i RM-së do të japë ndihmë financiare në shumën prej 30.000,00 denarë për familjet e qytetarëve të vdekur

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë edhe një herë ngushëllon thellë familjet e qytetarëve të vdekur dhe...>>


NGUSHËLLIME

Është e pafund dhimbja dhe pikëllimi dhe nuk ka fjalë që mund të jenë një ngushëllim për aksidentin...>>


U zbatua trajnimi për mbrojtjen dhe vetëmbrojtjen në rast të katastrofave për personelin

Në kuadër të aktiviteteve të programit të Programit për gatishmëri dhe veprim në rast të katastrofave, më datë...>>


Teoria dhe njohuritë praktike në Kryqin e kuq – PVH në aksion

Në dhjetë ditët e fundit, 1050 të rinj nga i gjithë vendi morën trajnimin për diseminim të Kryqit...>>


Pika për të pastrehët

Pika për të pastrehët edhe sivjet hapi dyert për personat që kishin dhe që akoma kanë më së...>>


Ndihmë humanitare në vlerë prej 85.000 euro

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me Gjysmëhënën e kuqe të Turqisë distribuoi më 03...>>


< kthehu mbrapa