Archives for Qershor2019

Takim pune në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Më 24.06.2019, një delegacion i Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i udhëhequr nga Sekretari...>>


U zgjodh udhëheqja e re e të rinjve të Kryqit të kuq të RM-së

Më 22.06.2019 u mbajt mbledhja zgjedhore konstitutive e Këshillit të të rinjve të Kryqit të kuq të Republikës...>>


Forum për dhurimin vullnetar të gjakut

Nga 21-22 qershor në Hotel “Sirius”, Strumicë, u mbajt një Forum për dhurimin vullnetar të gjakut “Gjak i...>>


Trofeu KKA-PVH

Trofeu në Ohër, në kuadër të Programit KKA-PVH – viti 2019   U mbajt manifestimi i 9-të me...>>


160 vjet të Betejës së Solferinos

Këtë vit mbushen 160 vjet nga Beteja e Solferinos, e cila ndodhi më 24 qershor të vitit 1859,...>>


Punëtoria për implementimin e NICS

Përfaqësues të Programit për gatishmëri dhe veprim në katastrofa të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë, nga...>>


Trajnim për rivendosjen e lidhjeve familjare dhe diseminimin

Në periudhën nga 16 deri më 18 qershor të vitit 2019, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të kuq në...>>


Takim koordinues me sekretarët

Më 18 qershor 2019 në ambientet e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë u mbajt një takim...>>


14 Qershori Dita botërore e dhurimit të gjakut

Më 14 qershor, Dita botërore e dhurimit të gjakut tradicionalisht festohet në mbarë botën. Ngjarjet që janë të...>>


Punëtori për mbrojtjen dhe vetëmbrojtjen në rast të katastrofave dedikuar për institucionet arsimore

Programi për përgatitjen dhe veprimin në rast të katastrofave i Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë në...>>


Mirëseardhje për ligjëruesit dhe demonstruesit e rinj të ndihmës së parë

Në periudhën nga 08-09 qershori në hapësirat e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë u mbajt një...>>


U mbajt punëtoria e Klubit të Diseminuesve të Së Drejtës Ndërkombëtare Humanitare (DNH)

Në periudhën nga 7 deri më 9 qershor të vitit 2019, në Strugë u mbajt një takim pune...>>


< kthehu mbrapa