Archives for Shtator2019

Dita Ndërkombëtare e Të Moshuarve

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut edhe këtë vit është përfshirë në shënimin e 1...>>


Punëtoria e komunikimit në kriza

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut (KKRMV) më 24 shtator të vitit 2019, mbështetur nga...>>


Kryqi i Kuq në Aksion – Promovimi i Vlerave Humane Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Çdo vit në kuadër të Programit “Kryqi i Kuq në Aksion – Promovimi i Vlerave Humane” (KKA–PVH), shënohet...>>


U mbajt Gara e 28-të shtetërore e ekipeve të ndihmës së parë

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut më 21 dhe 22 shtator të vitit 2019 në...>>


Vizitë e delegacionit të Byrosë së Sigurisë Publike

Më 20.09.2019 një delegacion i Byrosë së Sigurisë Publike vizitoi Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së...>>


Përgjigjja Nacionale 2019

Si pjesë e sistemit nacional për përballimin e krizave dhe katastrofave, Kryqi i Kuq në periudhën nga 16...>>


28 GARA REPUBLIKANE PËR NDIHMËN E PARË

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, më 21 dhe 22 shtator të vitit 2019 në...>>


Punëtoria e motivimit dhe përparimit të dhurimit vullnetar të gjakut

Organizuar nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në periudhën 13-15.09.2019, në Strugë u mbajt...>>


“Ndërtimi i kapaciteteve të komunikimit dhe koordinimit për gatishmëri dhe reagim efikas në Ballkanin Perëndimor”

Organizuar nga Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, në periudhën nga 10-12.09.2019 në B...>>


U largua edhe një aktivist dhe mbështetës i Kryqit të Kuq. Pas një sëmundjeje të shkurtër më 13.09.2019...>>


10 vjet bashkëpunim – kujdes për të tjerët humanizëm në vepër

Sot, më 11 shtator të vitit 2019, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, ka shënuar...>>


Fjalimi i Sekretarit të Përgjithshëm D-r. Sait Saiti

E nderuar z-ja Kejt Bërns, Ambasadore e SHBA-së në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të nderuar përfaqësues të...>>


< kthehu mbrapa