Archives for Nëntor2019

Kryqi i kuq i RMV-së 24 vjet anëtar i barabartë i Federatës ndërkombëtare të shoqatave nacionale të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe

Të kujtojmë këtë ditë kur në vitin 1995, Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut u...>>


Мbërrini ndihma humanitare në Durrës

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut Ju informon se më 26.11.2019 ka dërguar ndihmën e...>>


Ndihmë humanitare për Shqipërin

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe programi për përgaditje dhe përgjigje gjatë katastrofave, përgaditen...>>


Mjetet e informimit publik

Të nderuar, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpreh ngushëllim për qytetarët, familjet dhe institucionet...>>


U mbajt “Akademi Rinore” e parë e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Në periudhën 20-22.10.2020 në Hotelin “Solferino” u mbajt “Akademia Rinore” e parë e Kryqit të Kuq të Republikës...>>


“Parandalimi i trafikimit të qenieve njerëzore”

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, si partner serioz i shtetit në realizimin e aktiviteteve...>>


Punëtoria për studentët “Hyrja në Të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare”

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të aktiviteteve të planifikuara të Klubit të...>>


7.537 pacientë kanë kërkuar ndihmë nga vullnetarët e Kryqit të Kuq

Nga implementimi njëmujor i Projektit “Udhëzuesi në spital” në Qendrën Klinike “Nënë Tereza”, nevojë më të madhe për...>>


Java e kujdesit të personave të moshuar

Bota moderne është në një proces të tranzicionit demografik, jo vetëm në aspekt të ngadalësimit të rritjes së...>>


Pjesëmarrja në takimin e partneritetit në Sofje, R. e Bullgarisë

Në periudhën 06-07.11.2019 në Sofje, R. e Bullgarisë, u zhvillua një takim partneriteti në kuadër të Projektit ERASMUS...>>


Raporti për trajnimin e lehtësuesve mbi përgatitjen efektive të reagimit ndaj katastrofave

28-31.10.2019, Sutomore, Mali i Zi Në periudhën nga 28 deri më 31.10.2019, Aleksandar Stojanoski, si përfaqësues i Programit...>>


< kthehu mbrapa