Archives for Korrik2020

Forum për dhurim vullnetar të gjakut

Në periudhën prej 10-12 korrik të vitit 2020 në Strugë në hotel “Solferino” u mbajt forum për dhurim...>>


Mbledhje me ekipin e instruktorëve të Qendrës për menaxhim me kriza të RMV-së.

Në kuadër të projektit “Ndërtimi i kapaciteteve për komunikim dhe koordinim për gatishmëri dhe përgjigje efikase të Ballkanit...>>


Takim pune me Miriam Klinkenberg

Gjatë ditës së sotme, ekipi i Qendrës oprative, trajnues ndërkombëtarë për promovimin e higjienës si dhe persona me...>>


< kthehu mbrapa