Archives for Tetor2020

110 vite nga vdekja e Henry Dunant

Henry Dunant përfundoi ekzistencën e tij tokësore më 30 Tetor 1910. Nga ai mbetet një vizion i jashtëzakonshëm i...>>


U MBAJTËN TAKIME PUNE ME SEKRETARËT E OKKK/KKQSH

Në periudhën 20-22.10.2020 në Zyrën Qendrore të Kryqit të Kuq të RMV u mbajtën takime pune me sekretarët...>>


U MBAJT SEMINAR PËR EDUKIMIN E MOTIVATORËVE PËR DHURIMIN VULLNETAR TË GJAKUT PËR POPULLATËN STUDENTORE

Nga 16-18 tetor 2020 në hotelin “Solferino” në Strugë u mbajt një seminar për edukimin e motivuesve për...>>


Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut – Shkup në mënyrë publike shpall Kërkesë për gru,bullimin e ofertave nr.1/2020

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut – Shkup në mënyrë publike shpall Kërkesë për gru,bullimin...>>


18 Tetori – Dita evropiane e luftës kundër trafikimit me qenie njerëzore

Trafikimi i qenieve njerëzore është një problem serioz shoqëror dhe është forma më serioze e shkeljes së të...>>


Fushatë me rastrin e Javës për luftë kundër urisë

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore me rastin e Javës së Luftës kundër Urisë, nga 16...>>


Java e KKA – PVH, 21 – 27 shtator

Qëllimi i javës: Promovimi i kulturës, tolerancës, paqes dhe bashkëjetesës me të rinjve 2020 do të mbahet mend...>>


U MBAJT SEMINAR PËR MOTIVIMIN DHE PROMOVIMIN E DHURIMIT VULLNETAR TË GJAKUT NË RMV-së

Në periudhën nga 02-04 tetor 2020 në hotelin “Solferino” në Strugë u mbajt një seminar për motivimin dhe...>>


Takim pune me përfaqësues të Kryqit të Kuq të Austrisë

Më 6 tetor 2020, u mbajt një takim me përfaqësuesit e Kryqit të Kuq Austriak në mjediset e...>>


Shënimi i Javës së Rinisë së Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Të rinjtë e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut në periudhën nga 01 -07 Tetor...>>


Dita ndërkombëtare e personave të moshuar

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut edhe këtë vit kyçet në shënimin e 1 tetorit...>>


< kthehu mbrapa