Archives for Dhjetor2020

Bashkpunim i ri projektues

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në tetor të vitit 2020, filloi një bashkëpunim të...>>


„Fat plus“

Lotaria Shtetërore dhe Kryqi i Kuq fillojnë një aksion të përbashkët humanitar për të mbështetur kategoritë e prekshme...>>


Ndihmë dhe përkrahje aty ku ka nevojë

“Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut nëpërmjet Organizatave komunale në mënyrë realizuan Planin aksionar të...>>


Java e mbrojtjes së shëndetit të dhëmbëve 15 -21 dhjetor 2020

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut në periudhën nga 15-21 Dhjetor 2020. do të shënojë...>>


Mbështetje për institucionet në ballafaqimin me COVID19

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me Planin Aksional të Qeverisë së RMV...>>


Java e luftës kundër HIV/SIDA

Sipas kalendarit të veprimtarive tradicionale të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në periudhën nga...>>


< kthehu mbrapa