Archives for Shkurt2021

Për kryerjen e hulumtimit të tregut në Shkup dhe Dojran

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall  thirrje për angazhimin e një eksperti për përgatitjen...>>


Trajnim për edukatorët për promovimin e higjienës dhe mbrojtjes nga KOVID19 mbështetur nga FNKK/GJHK

Kryqi i Kuq i RMV në periudhën prej 19 deri më 21.02.2021 në qendrën e trajnimit Solferino në...>>


Pikturë artistike nga Zhivko Popovski – Cvetin

Më 22 shkurt 2021, ish Presidenti i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Z. Zhivko...>>


“KKA-PVH” – Komunikimi dhe të folurit publik

Më 18 shkurt, u mbajt seminari i pestë online KKA-PVH me titull “Komunikimi dhe të folurit në publik”....>>


Punëtori për zhvillimin e Tim Maqedoni 19 – 21.02.2021 – Strugë

Në kuadër të projektit “Aktivitetet në përgjigje të KOVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut” të mbështetur nga...>>


Shënimi i Javës së luftës kundër sëmundjeve kardiovaskulare

(21 deri më 28 shkurt 2021) Sipas kalendarit të veprimtarive tradicionale të Kryqit të Kuq të Republikës së...>>


Vaksinimi Kovid-19

6 vullnetarë të Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit, të ndarë në tre ndërrime, në periudhën prej...>>


158 vjet nga formimi i KNKK-së

Sot mbushen 158 vjet nga formimi i Komitetit ndërkombëtar të Kryqit të kuq. KNKK është organizata më e...>>


Kujdesi për vete

Më 11 shkurt 2021, u mbajt seminari i katërt në internet KKA-PVH me titull “Kujdesi për veten”. Ajo...>>


VAZHDOHET BASHKËPUNIMI ME KRYQIN E KUQ TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Banka Komerciale vazhdoi bashkëpunimin me Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe për të 11-tin...>>


< kthehu mbrapa