Archives for Mars2021

Thirrje për angazhimin e një eksperti Teknik – person juridic për shërbimin Butoni Emergjent pranë Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall thirrje për angazhimin e një eksperti-juridik për monitorimin,...>>


Çkyçi poçet elektrike #EarthHourMK 2021

Bashkangjitu me ne dhe me miliona njerëz në gjithë botën, së bashku të dërgojmë porosi për shpëtimin e...>>


Ka filluar trajnimi tre-ditor për vendosjen e fazës pilot të shërbimit Butoni Emergjent në Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të projektit “Zhvillimi i shërbimeve afaristet për...>>


Dita botërore e tuberkulozit (TB) 24 mars

Çdo vit më 24 Mars, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut shënon Ditën Botërore të...>>


Kurs i realizuar për ligjerues dhe demonstratorë për ndihmë të parë për kandidatë për vozitës

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut më 20-21.03.2021 mbajti kursin e dytë për vitin 2021...>>


17 marsi Dita e formimit të Kryqit të Kuq të RMV dhe Dita e dhurimit të gjakut në RMV

Këtë vit, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut shënon 76 vjet të rëndësishme që nga...>>


Punëtoria e tetë online KKA-PVH

Më 11 Mars 2021, u mbajt seminari i tetë KKA-PVH online me titull “Komunikimi dixhital dhe komunikimi në...>>


Punëtori për zhvillimin e Tim Maqedoni

Në kuadër të projektit “Aktivitetet në përgjigje të KOVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut” të mbështetur nga...>>


< kthehu mbrapa