Archives for Nëntor2021

Trajnim për edukatorë moshatar për preventivë nga sëmundjet e varësisë

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore organizoi trajnim për edukatorë të bashkëmoshatarëve për parandalimin e sëmundjeve...>>


U zhvillua kurs për ligjërues për ndihmë të parë për kandidatë për vozitës

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut më 27 dhe 28.11.2021 KKRMV mbajti kursin e tretë...>>


MBËSHTETJE PSIKOSOCIALE PËR FAMILJET E QYTETARËVE TË PËRFSHIRË  NË AKSIDENTIN RRUGOR NË REPUBLIKËN E BULLGARISË

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të sistemit për mbështetje psikosociale dhe ndihmë...>>


Kryqi i Kuq i RMV-së 26 vjet anëtar i barabartë i Federatës ndërkombëtare të shoqatave nacionale të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe

Të kujtojmë këtë ditë kur në vitin 1995, Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut u...>>


Të nderuar,

Në emër të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dëshirojmë të shprehim edhe një herë...>>


Punëtori për Programin e zhvillimit të mentorimit të 8 OKKK

Në kuadër të iniciativës për zhvillimin e 8 organizatave komunale të Kryqit të Kuq (OKKK) dhe dinamikës së...>>


Vizita e zonjave të para të Republikës së Polonisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Në kuadër të vizitsës zyrtare të kryetarit të Republikës së Polonisë, z. Andzhej Duda, në Republikën e Maqedonisë...>>


Punëtoria përfundimtare e programit Red Preuner, përkrahur nga Agjencia austriake për zhvillim dhe Kryqi i Kuq i Austrisë

Punëtoria përfundimtare për forcimin e aftësive të biznesit dhe zhvillimin e sipërmarrjes së programit RedPreneur, e mbështetur nga...>>


Punëtori për përforcimin e kapaciteteve për kyçjen e vullnetarëve në procesin e vaksinimit

Javën e kaluar në qendrën trajnuese Solferino, Strugë është mbajtur punëtoria për forcimin e kapaciteteve për përfshirje vullnetare...>>


E ZGJEROJMË EKIPIN TONË!

Dëshironi të punoni në një atmosferë të këndshme, të motivuar dhe vazhdimisht me mundësi për avancim në karrierë?...>>


< kthehu mbrapa