Archives for Dhjetor2021

Fjalimi për Vitin e Ri të Sekretarit të Përgjithshëm të Kryqit të Kuq të RSM

Të nderuar qytetarë, vullnetarë, përdorues, miq dhe media, Dëshiroj t’ju drejtohem me disa fjali për t’ju shprehur mirënjohjen...>>


TRAJNIM PËR TRAJNUES PËR KUJDES SHËNDETËSOR NË SITUATA EMERGJENTE

Në periudhën prej 26 deri më 30 dhjetor 2021 në qendrën arsimore Solferino, Strugë mbahet trajnimi për trajnues...>>


Projekti “X-Stock”: Përforcimi i gatishmërisë ndërkufitare nëpërmjet menaxhimit të përbashkët me rezervat e mallërave për situata emergjente dhe të jashtëzakonshme në Evropën Juglindore”.

Në kuadër të projektit “X-Stock: Forcimi i gatishmërisë ndërkufitare përmes menaxhimit të përbashkët të rezervave mallrash të destinuara...>>


Rezultate të shkëlqyeshme për Programin PVH për vitin 2021

Këtë vit, përmes programit të Kryqit të Kuq në aksion-promovimin e vlerave humane (KKA-PVH), janë realizuar gjithsej 39...>>


Janë siguruar automjete qëllimore të Kryqi të Kuq të RMV-së

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të projektit “Zhvillimi i shërbimeve të biznesit...>>


U MBAJT TRAJNIM ELEMENTAR KUNDËR ZJARRIT

Më 15 dhe 17 dhjetor të vitit 2021, në hapësirat e Qendrës për Përgatitje dhe Reagim ndaj Fatkeqësive...>>


Takim i Kryetarit të Kryqit të Kuq të RMV d-r Romel Velev me Ambasadoren e Republikës së Kroacisë Nives Tiganj

Në ambientet e Ambasadës së Republikës së Kroacisë, më 17 dhjetor 2021, u zhvillua takimi i kryetarit të...>>


Punëtori për Teorinë e ndryshimeve në kuadër të projektit InCARE

Më datë 14.12.2021, në ambientet e Qendrës për Ndërmarrje Sociale u mbajt pjesa e parë e punëtorisë dyditore...>>


Takim me familjarët e personave të cilët humbën jetën nga zjarri më 08.09.2021 në Qendrën e Kovidit në Tetovë

Më 11 dhjetor 2021, një delegacion me përfaqësues të Gjysmëhënës së Kuqe Turke, organizatës zvicerane „For Children Smiles”...>>


U hap Qendra për trajnim edukativ të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut për trajnimin e të rriturve në Shkup

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë sot hapi Qendrën e re për trajnim edukativ për trajnimin e...>>


HAPJA E QENDRËS EDUKATIVE PËR TRAJNIM Të Kryq të Kuq të RMV për trajnimin e të rriturve në Shkup

Më lejoni t’ju falënderoj për praninë tuaj në hapjen e sotme të Qendrës Trajnuese Edukative të Kryqit të...>>


< kthehu mbrapa