1 Mars, 2018

Aksion i përbashkët i pyllëzimit

Me iniciativë të Ekipit mobil në Likovë, më 24 shkurt, në f. Llojan, me banorët lokalë u zbatua aksioni i përbashkët për pyllëzimin e fshatit. U mbollën
500 fidane pisha në Llojan – donacion i një kompanie private nga Kumanova. Gjithashtu planifikohet pyllëzimi edhe në f. Vaksincë dhe fidanët do të jenë kontribut i Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit për ruajtjen e mjedisit jetësor në atë komunë.

 

< kthehu mbrapa