Lajmet kryesore

Vlerësim i realizuar me sukses i kapaciteteve organizative në Organizatën komunale Negotinë

Në periudhën 22-23 maj 2024, në Organizatën Komunale të Negotinës është realizuar Vlerësimi i Kapaciteteve Organizative (VKOO). Një...>>


PUNËTORI RAJONALE PËR PËRDORIMIN DHE MBROJTJEN E ËMBLEMËS SË KRYQIT TË KUQ

Nga data 22-23 maj 2024 në Sarajevë, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq organizoi një seminar rajonal për...>>


JEMI DUKE E ZGJERUAR EKIPIN TONË!

Nëse jeni një person kreativ dhe i motivuar dhe dëshironi të punoni në një atmosferë të këndshme me...>>


Boka në Veles!

Nga data 20-21 prill u realizua Vlerësimi i kapaciteteve organizative në Organizatën komunalke të Kryqit të Kuq (POKOO)....>>


21 Maj – Dita e pavarsise se Kryqit te Кuq te RMV

Vitet kaluan dhe Kryqi i Kuq gjithnjë e më shumë u aftësua për të kryer qëllime dhe detyra...>>


Ekipi është gati!

Është realizuar një takim online i instruktorëve të PVH-së që përgatiten për të rishikuar projektet e vogla të...>>


TRAJNIM PËR DISEMINUES

Gjenerata e re e diseminuesve është gati të zgjerojë misionin humanitar të Kryqit të Kuq në komunitet. Fundjavën...>>


Punëtori për vetëvlerësim të situatave me vullnetarizëm në Kryqin e Kuq të RMV

Më 9 maj 2024, në ambientet e Nega – Qendrës së Kryqit të Kuq në qytetin e Shkupit...>>


GARA RAJONALE NGA NDIHMA E PARË NË RAJONIN JUGLINDOR DHE PËR RAJONIN VERIPERËNDIMOR

Kryqi i Kuq i RMV-së jep një kontribut të veçantë në promovimin e ndihmës së parë në institucionet...>>


Gara rajonale nga ndihma e parë e Kryqit të Kuq të RMV

Në kuadër të aktiviteteve të tij, Kryqi i Kuq i RMV po punon në mënyrë aktive për të...>>


8 naj – Dita Botërore e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe

Çdo vit, Lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe feston 8 majin – Ditën Botërore...>>


188 projekte të vogla PVH

Rezultate të shkëlqyera këtë vit në programin PVH – program për rekrutimin dhe mbajtjen e vullnetarëve në radhët...>>


< kthehu mbrapa