Lajmet kryesore

U ZGJODHËN 40 PËRDORUES TË PROJEKTIT “NDËRMERR AKSION PËR KONKURENCË MË TË MIRË NË TREGUN E PUNËS”

Me qëllim që të përforcohet kyçja sociale e personave në rrezik në tregun e punës, Kryqi i kuq...>>


Kryqi i kuq dhe Korpusi Paqesore Maqedonia nënshkruan memorandum për bashkëpunim

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë, përfaqësuar nga sekretari gjeneral Sait Saiti dhe Korpusi Paqesore Maqedonia përfaqësuar...>>


8 Maj – Dita botërore e Kryqit të kuq dhe 8 – 15 Maj – Java e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë

Gjithkund në botë Lëvizja ndërkombëtare e Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe është e pranishme për secilin....>>


TRAJNIM PËR EDUKATORË PËR FUSHATA „STOP PËR INDIFERENCËN – TA RUAJMË HUMANITETIN”

Në periudhën 24 – 26.04.2016 në qendrën për edukimin e kuadrove në Solferino në Strugë u mbajt trajnim...>>


Kryqi i kuq dhe MIT Universiteti Shkup nënshkruan memorandum për bashkëpunim

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë, përfaqësuar nga sekretari gjeneral d-r Sait Saiti dhe MIT Universiteti Shkup...>>


HAPJA E QENDRËS SË RE DITORE PËR PERSONA TË MOSHUAR TË KRYQIT TË KUQ TË QYTETIT TË SHKUPIT NË KOMUNËN SARAJ

Më 28.03.2016 (e hënë) me fillim prej ora 11:00, në hapësirat e shkollës fillore “Dituria” u hap Qendra...>>


Trajnim i realizuar për punë në Shërbimin për kërkim

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë është në fazën për zbatimin e aktiviteteve të cilat janë të...>>


Bashkëpunim me policinë kufitare

Qendra rajonale për punë kufitare pranë Ministrisë për punë të brendshme në bashkëpunim me Kryqin e kuq të...>>


KRYQI I KUQ I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SIGURON MBËSHTETJE PËR MIGRANTËT DHE REFUGJATËT

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë, në partneritet me Komisarin e Lartë për Refugjatë pranë Kombeve të...>>


EKSPOZITË NË MUZEUN USHTARAK

Sot në Galerinë e Muzeut ushtarak në objektin e Muzeut Maqedoni, Shkup është hapur ekspozita MERL LE VOJ...>>


< kthehu mbrapa