Lajmet kryesore

Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 11 gusht

Gjatë 4 ditëve të kaluara, ekipet e Kryqit të kuq të RM-së u kyçën për të ndihmuar dhe...>>


Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 10 gusht

Gjatë 4 ditëve të kaluara, ekipet e Kryqit të kuq të RM-së u kyçën për të ndihmuar dhe...>>


Ndihma humanitare për familjet nga zonat e përmbytura

Të rreshurat e shiut shkaktuan vërshime në vendet e banuara dhe në fushat pjellore në Shkup dhe Tetovë....>>


Zgjedhje e zanateve u realizua

Në kuadër të projektit “Ndërmerr aksion për konkurencë më të mirë të tregun e punës”, e në pajtueshmëri...>>


Vizitë e KKRM-së nga ana e delegacionit të shëndetësisë, Jeyathesan Kylasingam, nga Federata ndërkombëtare e Budapestit

Më 06.07.2016, delegati i shëndetësisë, Jeyathesan Kylasingam, nga Federata ndërkombëtare e Budapestit vizitoi Kryqin e kuq të RM-së....>>


Ekspozitë e fotografive dhe veprave nga aktivitetet për përkrahjen e emigrantëve dhe të ikurve të cilët kalojnë nëpër R. e Maqedonisë

Në kuadër të fushatës “Stop për indiferencën – Ta ruajmë humanitetin”, që ka për qëllim ta ngritë vetëdijen...>>


EKSPOZITE E KRYQIT TE KUQ TE REPUBLIKES SE MAQEDONISE

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë siguron mbështetje intenzive  për migrantët të cilët kalojnë nëpër Republikën e...>>


“Stop për indiferencën – Ta ruajmë njerëzimin”

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë më 02.06.2016 mbajti punëtori me përfaqësuesit e mediave. Në vet punëtorinë...>>


U ZGJODHËN 40 PËRDORUES TË PROJEKTIT “NDËRMERR AKSION PËR KONKURENCË MË TË MIRË NË TREGUN E PUNËS”

Me qëllim që të përforcohet kyçja sociale e personave në rrezik në tregun e punës, Kryqi i kuq...>>


Kryqi i kuq dhe Korpusi Paqesore Maqedonia nënshkruan memorandum për bashkëpunim

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë, përfaqësuar nga sekretari gjeneral Sait Saiti dhe Korpusi Paqesore Maqedonia përfaqësuar...>>


8 Maj – Dita botërore e Kryqit të kuq dhe 8 – 15 Maj – Java e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë

Gjithkund në botë Lëvizja ndërkombëtare e Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe është e pranishme për secilin....>>


TRAJNIM PËR EDUKATORË PËR FUSHATA „STOP PËR INDIFERENCËN – TA RUAJMË HUMANITETIN”

Në periudhën 24 – 26.04.2016 në qendrën për edukimin e kuadrove në Solferino në Strugë u mbajt trajnim...>>


< kthehu mbrapa