Lajmet kryesore

Përkrahje mentoruese për diseminatorët e PVH

Më 25 mars u mbajt takimi i rregullt online i mentorëve të PVH në kuadër të programit PVH....>>


Punëtori online për përgatitjen e edukatorëve eko

Më 23 mars 2024, u mbajt punëtoria shtesë online për edukatorët e bashkëmoshatarëve nga Klubet e të rinjve...>>


Shënimi i Ditës botërore për luftë kundër tuberkulozit – 24 mars 2024

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me rekomandimet e Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave...>>


SEKRETARI GJENERAL I KRYQIT TË KUQ, SAIT SAITI, ISHTE PËR VIZITË NË KOMUNËN DEMIR HISAR

Kryetari Nikolla Najdovski sot në zyrën e tij ka zhvilluar një takim produktiv me sekretarin e përgjithshëm të...>>


Saiti i ndau mirënjohje kryetarit të Komunës Qendër, Goran Gerasimovski

Më 19.03.2024, në organizim të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut –  Organizata Komunale Qendër,...>>


U shënuan 79 vjetori i Kryqit të Kuq dhe Dita e dhurimit të gjakut

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut këtë vit feston 79 vjet nga themelimi i Organizatës...>>


VLERËSIMI DY DITOR I KAPACITETEVE ORGANIZATIVE NË ORGANIZATËN KOMUNALE GOSTIVAR

Më 5 dhe 6 mars 2024, ekipi prej tre moderatorësh të trajnuar vizituan Organizatën Komunale të Kryqit të...>>


Takim me koordinatorët lokalë të shërbimit të ndihmës dhe kujdesit në shtëpi

Më 6 mars 2024, në Kryqin e Kuq të RMV u mbajt takim me koordinatorët lokal të shërbimit...>>


Shkëmbimi i përvojave mbi aktivitetet për parandalimin e trafikimit të qenieve njerëzore

Më 2 mars 2024, dy përfaqësues të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut morën pjesë...>>


Trajnim për Ndihmë të parë psikologjike nëpërmjet linjave telefonike për shëndet mendor dhe përkrahje psiko-sociale

Në periudhën prej 27 deri më 28 shkurt 2024, pjesëmarrës nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë...>>


Është nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Shoqatën e veteranëve dhe rezervistëve të mbrojtjes dhe sigurisë së Republikës së Maqedonisë.

Më 29.02.2024, delegacioni pesë anëtarësh i Shoqatës së Veteranëve dhe Rezervistëve nga Mbrojtja dhe Siguria e Republikës së...>>


Pjesëmarrje në trajnimin ndërkombëtar për paraqitje reale të lëndimeve

Në periudhën 23-25 ​​shkurt, në Snezhana të Sllovenisë, në organizim të Kryqit të Kuq të Sllovenisë u mbajt...>>


Shënimi i Javës së Luftës Kundër Kancerit 01-08 Mars 2024

Sipas kalendarit të aktiviteteve tradicionale të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga 1 deri...>>


< kthehu mbrapa