Lajmet kryesore

Bashkëpunim i vazhdueshëm i frytshëm me Bankën Komerciale SHA Shkup

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me Entin për veprimtari sociale, për dhjetë vjet vazhdimisht...>>


Trajnimi ndërkombëtar i trajnerëve për promovimin e higjienës në katastrofa dhe situata të krizës

Përfaqësues të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë morën pjesë në trajnimin e trajnerëve për promovimin e...>>


Bashkëpunimi ndërmjet Kryqit të kuq të RM-së dhe Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim

Sot, më 15.02.2018, Sekretari i përgjithshëm i Kryqit të kuq të RM-së, z. Sait Saiti, realizoi një takim...>>


Ushtrim simulimi në SHF “Kole Kaninski” – Manastir në bashkëpunim me Kryqin e Kuq

Në kuadër të projektit “Aktivitetet për uljen e rreziqeve të katastrofave në Gostivar dhe Manastir”, i mbështetur nga...>>


U zhvillua një seminar mbi ndërtimin e ekipit

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë nga 10 deri 12 shkurt të vitit 2018 në Qendrën e...>>


Përgatitja e propozim-projektit për programin Erazmus

Në periudhën nga 8 deri më 9 shkurt të vitit 2018, me ftesë të Kryqit të kuq të...>>


BASHKËPUNIMI I PËRBASHKËT NDËRMJET KRYQIT TË KUQ TË MAQEDONISË DHE UNICEF-it

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë, në kuadër të Programit për gatishmëri dhe reagim në katastrofa, i...>>


Ndihma humanitare për të përmbyturit në rajonin e Kërçovës

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë nëpërmjet Organizatës komunale të Kryqit të kuq Kërçovë, vazhdon ndihmën humanitare...>>


U realizua punëtoria për planifikimin e projektit

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë nga 01 deri më 05 shkurt të vitit 2018 në Qendrën...>>


Konkurs për trajnim të certifikuar të kujdestarëve/eve për persona të moshuar dhe të pafuqishëm

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit shpall konkurs për trajnim të certifikuar të kujdestarëve/eve/e për persona të...>>


Përmbytje në rajonin e Kërçovës

Më 3 shkurt, rajoni i Kërçovës u godit nga shirat e rrëmbyeshëm, të cilët kapluan vendin tonë. Për...>>


Mbështetje për të pastrehët

Në periudhën nga 06.12.2017 deri 31.01.2018, për shkak të temperaturave jashtëzakonisht të ulëta është hapur Strehimorja për qëndrim...>>


Punëtoria për uljen e rreziqeve nga katastrofat

Organizuar nga Kryqi i kuq i Kroacisë dhe Kryqi i kuq i Austrisë, në periudhën 25-26 janar të...>>


< kthehu mbrapa