Lajmet kryesore

Një delegacion i Kryqit të kuq të RM-së merr pjesë në takimin më të lartë statutor të FNKK/GJK

Një delegacion i Kryqit të kuq të Maqedonisë i përbërë nga kryetari i Kryqit të kuq të RM-së...>>


Vizita e një delegacioni të Ambasadës së Republikës Popullore të Kinës në RM në Kryqin e kuq të Republikës së Maqedonisë

Sot, më 31 tetor të vitit 2017, në vizitë të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë ishte...>>


Zgjerimi i memorandumit të bashkëpunimit ndërmjet Kryqit të kuq të Bullgarisë dhe Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë

Sot, më 25 tetor të vitit 2017, kryetari i Kryqit të kuq të Bullgarisë, Akademik Dr. Hristo Grigorov...>>


Vizita e delegacionit të Kryqit të kuq të Bullgarisë në Kryqin e kuq të Republikës së Maqedonisë

Në periudhën nga 23 deri 25 tetor të vitit 2017, në vizitë të Kryqit të kuq të Republikës...>>


PJESËMARRJA NË TAKIMIN VJETOR TË SHOQATAVE NACIONALE ANËTARE TË BE-së

Në periudhën nga 15 deri 17 tetor të vitit 2017, një delegacion dy-anëtarësh i Kryqit të kuq të...>>


18 Tetori – Dita evropiane e luftës kundër tregtisë me njerëz

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë si anëtar i Sekretariatit të Komisionit Nacional të luftës kundër tregtisë...>>


Fushata e Kryqit të kuq të RM-së – “Mendoni edhe për ne”

Një e teta e popullsisë botërore jeton në një uri dhe varfëri ekstreme. Njerëzit më shumë vuajnë nga...>>


Trajnimi për aftësimin e ekipeve për të reaguar në raste të katastrofave

Në organizim të Federatës ndërkombëtare të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe dhe Kryqit të kuq të...>>


Filloi implementimi i Projektit “Parandalimi i sëmundjeve të varësisë”

Më 05 tetor në Kavadar dhe më 06.10.2017 në Shtip u mbajtën punëtori të udhëzimit për fillimin e...>>


Pjesëmarrja në takimin e Rrjetit Evropian për Mbështetjen Psikosociale

Një përfaqësues i Kryqit të kuq të R. së Maqedonisë mori pjesë në takimin e Rrjetit Evropian të...>>


Pjesëmarrja në kuvendin e përgjithshëm të Kryqit të kuq të Norvegjisë

Në periudhën nga 06 deri 07 tetor, një delegacion dy anëtarësh i Kryqit të kuq të Republikës së...>>


U mbajt punëtoria për këmbimin e përvojave dhe zhvillimin e metodologjisë së Zhvillimit të Përbashkët të Komunitetit

Mbështetur nga Federata Ndërkombëtare e Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe, projekti “Zhvillimi i Përbashkët i Komunitetit”...>>


Takim me Atasheun për Maqedoninë nga Ministria Austriake e Punës, Çështjeve Sociale dhe Mbrojtjes së Konsumatorëve

Me qëllim të realizimit të bashkëpunimit ndërmjet Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë dhe Ministrisë Austriake të...>>


< kthehu mbrapa