Lajmet kryesore

Informim për ndihmë dhe përkrahje për popullatën e damtuarë në Italin Qendrore

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë, gjate ditës së sotshme pati kontakt me Kryqin e kuq të...>>


Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 24 gusht

Kryqi i kuq të RM-së vazhdon me përkrahjen e banorëve të goditgur nga katastrofa natyrore. Deri tani janë...>>


Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 22 gusht

Kryqi i kuq të RM-së vazhdon me përkrahjen e banorëve të goditgur nga katastrofa natyrore. Deri tani janë...>>


Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 18 gusht

Kryqi i kuq të RM-së me 7 ekipet mobile, gjegj;sisht 150 persona vullnetarë dhe profesionistë, vazhdon me përkrahjen...>>


ME RASTIN E DITËS SË ARM-së SAIT SAITI MORI SIMBOLIN E ARTË TË ARMATËS

Më 18.08.2016 para Ministrisë për mbrojtje dhe Shtabit të përgjithshëm të ARM-së u realizua solemniteti qendror me rastin...>>


Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 17 gusht

Kryqi i kuq të RM-së vazhdon me përkrahjen e banorëve të goditgur nga katastrofa natyrore. Deri tani janë...>>


Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 16 gusht

Kryqi i kuq të RM-së me 7 ekipet mobile, gjegj;sisht 150 persona vullnetarë dhe profesionistë, vazhdon me përkrahjen...>>


Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 15 gusht

Kryqi i kuq të RM-së me 7 ekipet mobile, gjegj;sisht 150 persona vullnetarë dhe profesionistë, vazhdon me përkrahjen...>>


Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 13 gusht

Gjatë ditëve që kaluan, ekipet e Kryqit të kuq të RM-së u kyçën për të ndihmuar dhe përkrahur...>>


Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 12 gusht

Gjatë ditëve që kaluan, ekipet e Kryqit të kuq të RM-së u kyçën për të ndihmuar dhe përkrahur...>>


Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 11 gusht

Gjatë 4 ditëve të kaluara, ekipet e Kryqit të kuq të RM-së u kyçën për të ndihmuar dhe...>>


Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 10 gusht

Gjatë 4 ditëve të kaluara, ekipet e Kryqit të kuq të RM-së u kyçën për të ndihmuar dhe...>>


< kthehu mbrapa