75 vjet

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë publikon shpallje për rekrutimin e një Praktikanti të marrëdhënieve me publikun:

Të nderuar,   Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë publikon shpallje për rekrutimin e një Praktikanti të...>>


KONKURS NDËRKOMBËTAR SHPËRBLYES

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit në  bashkëpunim me Shoqatën e dizajnerëve grafikë “Pllakart”, si pjesë e...>>


Kursi për mësimin e alfabetit Braj

Në kuadër të Qendrës për mbështetjen e personave me shikim të dëmtuar, fillojmë me realizimin e një aktiviteti...>>


Thirrje për paraqitjen e pjesëmarrëseve për të marrë pjesë në trajnimin të kujdestareve për ofrimin e kujdesit për personat e moshuar

Në kuadër të Projektit “Krijimi i mundësive të reja për punësimin e grave”, implementimi i të cilit është...>>


Paraqitje për trajnim për ndihmën e parë për dado (bebesister)

Te nderuar, Ju informojm se Kryqi i kuq i RM ka filluar te mban trajnime per bebisister/ persona...>>


Fillimi i trajnimeve për zanate

Në kuadër të projektit “Ndërmerr aksion për konkurrencë më të mirë në tregun e punës”, sipas planit të...>>


< kthehu mbrapa