Zgjedhja e redaktorit

Kursi për mësimin e alfabetit Braj

Në kuadër të Qendrës për mbështetjen e personave me shikim të dëmtuar, fillojmë me realizimin e një aktiviteti...>>


DITA NDËRKOMBËTARE E PËRQAFIMIT

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Përqafimit – 21 janar, manastirasit u përqafuan në Shirok Sokak. Vullnetarët e...>>


U realizua punëtoria me një përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për lobim për zgjidhjen e nevojave të personave me shikim të dëmtuar

Më 13.12.2017 është realizuar një punëtori disa orësh me një përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale,...>>


Pika për të pastrehët – përgatitjet për periudhën e dimrit

Pika për të pastrehët e Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit, mundëson ndihmë dhe mbështetje për 50...>>


TË GJITHË JEMI FËMIJËT E TYRE FILLOI JAVA E KUJDESIT PËR TË MOSHUARIT

Me moton TË GJITHË JEMI FËMIJËT E TYRE, filloi Java e kujdesit për të moshuarit 2017. Në Qendrën...>>


Dita botërore e ushqimit të shëndetshëm

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë – Organizata komunale Qendër, në bashkëpunim me tri çerdhet në territorin...>>


Përmes kulturës deri te bashkëjetesa

Në kuadër të aktiviteteve të Projektit “Përmes kulturës deri te bashkëjetesa”, Organizata komunale e Kryqit të kuq –...>>


Lëviz me gisht dhe zbukuroje hapësirën e lojës

Më 08.10.2017, Kryqi i kuq i RM-së – Organizata komunale Qendër, përmes iniciativës “Lëviz me gisht” organizoi një...>>


Fushata për ngritjen e ndërgjegjes për nevojat e personave me shikim të dëmtuar Projekti: “Projekt i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në shikim”

Në kuadër të Qendrës së Mbështetjes së Personave me Shikim të Dëmtuar janë punuar projekte KKA-PHV për mirëqenien...>>


Edhe gjërat e vogla kanë rëndësi të madhe

Të rinjtë e Klubit të të rinjve të KK të qytetit të Shkupit, në kuadër të Programit PVH...>>


Edhe një histori pozitive e përgjegjësisë shoqërore

Banka Shparkase dhe Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit, së bashku u angazhuan në mbështetjen e të...>>


Një grant i vogël për zhvillimin e shërbimit social

Një grant i vogël për zhvillimin e shërbimit social “Qendra e kujdesit ditor për të moshuarit dhe Qendra...>>


U dhurua pajisje shkollore për 7 shkolla në Ohër dhe Debarcë

Në kuadër të aksioni humanitar të grumbullimit me moton “Dhuroni gëzim për nxënësit e klasës së parë”, Të...>>


< kthehu mbrapa