4 Korrik, 2024

Është mbajtur takimi rajonal i Sekretarëve të Përgjithshëm

Më 07.02.2024, në Sarajevë u mbajt takimi i Sekretarëve të Përgjithshëm të Klasterit të Evropës Juglindore të Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. Në takim u vlerësuan aktivitetet e Shoqatave Kombëtare që rrjedhin nga angazhimet për bashkëpunim rajonal brenda klasterit, si dhe u prezantua studimi i Akademisë Solferino “Lidershipi i së Ardhmes”. Gjatë takimit u diskutuan disa çështje për përmirësimin e efikasitetit në koordinim, komunikim, planifikim dhe raportim për punën e të gjitha palëve të interesuara.

< kthehu mbrapa