19 Shtator, 2017

Ftesë për dorëzimin e ofertave për mbështetjen e projekteve të vogla të shoqatave të qytetarëve në vend

Të nderuar,

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë dhe ShQ “Humanost” në kuadër të Projektit Rajonal “Ndërmerr aksion për përfshirjen sociale të personave të moshuar”, i financuar nga Bashkimi Evropian shpall Ftesë për dorëzimin e ofertave për mbështetjen e projekteve të vogla të shoqatave të qytetarëve në vend. Dokumentacioni për dorëzimin e ofertave është dhënë më tej:

 

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë dhe “Humanost”

< kthehu mbrapa