24 Qershor, 2024

Informacion për tim billding për ekipet e ndihmës së parë

Më 19 qershor 2024, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut organizoi tim billding për ekipet e ndihmës së parë që morën pjesë në garat rajonale të ndihmës së parë 2024. Nikoqir i manifestimit ishte organizata komunale e Kryqit të Kuq të Negotinës dhe u mbajt në Aquatika Park. Qëllimi i ngjarjes është tim billding dhe shoqërimi i pjesëmarrësve nga garat rajonale përmes aktiviteteve argëtuese dhe rekreative. Para fillimit të lojërave, 5 ekipe u përzgjodhën rastësisht për t’iu përgjigjur pyetjeve të kuizit të ndihmës së parë.

< kthehu mbrapa