4 Korrik, 2024

Mbledhja përfundimtare për aktivitetet e projektit për zhvillimin e shërbimeve sociale të biznesit

Kryqi i Kuq i RMV në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Austriak në kuadër të Projektit “Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për kujdes të integruar dhe mbështetje në Kryqin e Kuq të RMV”, mbështetur nga Agjencia Austriake për Zhvillim, Kryqi i Kuq Austriak dhe Kryqi i Kuq Zviceran. , më datë 07.02.2024 mbajti mbledhje përfundimtare me qëllim prezantimin e rezultateve të arritura, si dhe ndarjen e mësimeve të nxjerra nga aktivitetet e realizuara. Në harkun kohor prej katër vitesh janë zhvilluar shërbime për ndihmë dhe përkrahje të të moshuarve – Butoni i emergjencës, transport për personat që nuk janë në gjendje të rrezikshme për jetën në Shkup, si dhe mbështetje në implementimin e Qendrës për ndihmë dhe kujdes të të moshuarve në Strumicë. Pjesëmarrësit e takimit diskutuan për zhvillimin e qëndrueshëm të shërbimeve që kanë për qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve të moshuar në komunitet.

< kthehu mbrapa