Material Edukativo Informativ

 • Te mbrojmë shëndetin e të punësuarve në kushte të valës së nxehtë
 • Asnjëherë nuk është vonë t`i vihet fund tregtisë me njerëz
 • Java e solidaritetit
 • Java e solidaritetit
 • 70 vjet hapërojim sëbashku
 • Dhuroni organ – dhuroni jetë
 • Stop për indiferencën
 • Stop për indiferencën
 • Lëndët narkotike
 • Nisma të vogla për plakje aktive
 • Si kundër vales të së nxehtit
 • Alkoolizmi
 • Bashkimi ilidhjeve familijare
 • Udhëzim për zbatimin e vlerësimit gjatë situatave urgjente
 • Udhëzim për përgatijten e planit emergjent për aksion (për shoqata nacionale)
 • Udhëzim për përgatitjen e planit për përgjigje gjatë katastrofave dhe situatave urdjente të mundshme
 • Hyrje në përgaishmëri gjatë katastrofave
 • Si kundër vales të së nxehtit
 • Si kundër vales të së nxehtit
 • Si kundër vales të së nxehtit
 • Ta mbrojmë shëndetin e të punësuarve në kushte të valës së nxehtë
 • 70 vjet hapërojim sëbashku
 • Dita botërore e vullnetarizmit
 • Java e solidaritetit
 • Java e solidaritetit