Material Edukativo Informativ

  • Gjitkund për secilin
  • Iniciativë për bashkëpunim partneror 2015
  • Iniciativa për bashkëpunim partnetorë 2016
  • Alkoolizmi
  • Stop për indifirencën – Ta ruajm humanitetin
  • Stop për indifirencën – Ta ruajm humanitetin